Op 3 juni wordt het voorstel voor de toevoeging van de grondslag handicap als non-discriminatiegrond aan artikel 1 van de Grondwet voor de tweede keer aan de Kamer voorgelegd. Ieder(in) heeft per brief inbreng voor deze tweede sessie geleverd en vindt het goed dat dit belangrijke wetsvoorstel zo snel weer wordt behandeld.
decoratief.

Successen in beide Kamers in 1e lezing

In juni 2020 stemde een meerderheid van de Tweede Kamer al voor het wetsvoorstel en in maart dit jaar gebeurde hetzelfde in de Eerste Kamer. Omdat het een wijziging van de Grondwet betreft, is het echter noodzakelijk dat beide Kamers zich er nog een keer over uitspreken. Dit wordt de behandeling in ‘tweede lezing’ genoemd. Dit moet dan gebeuren door een nieuw gekozen parlement.

Noodzaak voor wettelijke verankering is er nog steeds

Bijna 5 jaar na de ratificatie van het VN-verdrag handicap ervaren mensen met een beperking nog dagelijks uitsluiting, drempels in de toegankelijkheid en ongelijke kansen op meedoen. De voorgestelde uitbreiding van de grondwet draagt bij aan meer bewustwording in de samenleving. Voor inclusie, toegankelijkheid en meedoen op voet van gelijkheid is heldere wetgeving belangrijk. De uitbreiding van de Grondwet versterkt de rechtspositie van de mensen om wie het gaat en stimuleert de noodzakelijke omslag in denken en doen.

Ieder(in) ondersteunt daarom dit voorstel van harte en blijft zich inzetten voor een samenleving waar iedereen op voet van gelijkheid aan kan meedoen.

Lees hier ons eerdere bericht over de uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet

Deel dit bericht