Op 9 december bespreekt de Tweede Kamer het voorstel om handicap als non-discriminatiegrond aan artikel 1 van de Grondwet toe te voegen. Wij ondersteunen dit voorstel en hebben de Kamer gevraagd dit ook te doen. Als de grondslag handicap wordt toegevoegd aan artikel 1 wordt het voor de overheid makkelijker om meer werk te maken van het verbeteren en versterken van de positie van mensen met een beperking.
Afbeelding met teksten in regenboogkleuren, verticaal en horizontaal verdeeld. De teksten die te lezen zijn, zijn: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ en ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook is niet toegestaan’ en ‘Artikel 1’ en ‘Culemborg’.

Forse achterstand op veel terreinen

Sinds het VN-verdrag Handicap in 2016 in werking trad, is er door verschillende partijen hard gewerkt aan de implementatie ervan. Toch blijven mensen met een beperking of chronische aandoening grote achterstanden houden op alle terreinen in hun dagelijks leven. Uit meerdere rapportages blijkt zelfs dat hun positie in de maatschappij eerder is verslechterd dan verbeterd sinds de invoering van het VN verdrag in 2016. Er moet dus nog veel gebeuren voordat mensen met een beperking op voet van gelijkheid mee kunnen doen.

Verbeter de positie van mensen met een beperking

Het voorstel dat nu voor de tweede keer in de Tweede Kamer wordt besproken is in lijn met het VN-verdrag Handicap. Ook sluit het aan bij de veranderende opvatting in de samenleving om niet alleen vanuit een medisch model, maar juist ook vanuit een sociaal model te werken aan toegankelijkheid, meedoen op voet van gelijkheid en inclusie voor iedereen. Daarmee is het ook een aanmoediging voor alle partijen om toegankelijkheid, inclusie en maatwerk in zorg, ondersteuning en voorzieningen voor mensen met een beperking of chronische aandoening te verbeteren.

Hieronder kun je de brief aan de Tweede Kamer downloaden.

Op donderdag 9 november kan je vanaf 19.30 uur het debat live volgen via deze link:

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2021A06603

Toelichting grafisch kunstwerk voor de Raadszaal in Culemborg in opdracht van de gemeenteraad

In de Raadszaal van Culemborg zagen wij een mooie uiting van Artikel 1. Het beeld bij dit nieuwsbericht is een uitsnede daarvan. Het originele beeld willen wij je niet onthouden en graag als illustratie meegeven. Je kunt het hieronder downloaden.

Beschrijving kunstwerk “Uitgangspunt: artikel 1 van de grondwet”:

“Toegevoegd hierbij zijn de begrippen handicap en seksuele gerichtheid vanuit de voorgenomen wetswijziging. Het is een weergave van waar wij als gemeente Culemborg voor staan. Vandaar dat het kenmerkende monument van de oude spoorbrug is toegevoegd die staat voor duurzaamheid, innovatie en verbinding. De verbinding wordt weergegeven in de tekst zelf, maar ook in de gekozen kleuren. Culemborg is een regenbooggemeente. Het gedachtengoed hiervan sluit naadloos aan bij artikel 1. De complementaire kleuren van de regenboog zijn toegepast in de woorden. De kaart van Culemborg die er overheen ligt, is weergegeven in alle kleuren van de regenboog. Samen vormen zij een harmonieus geheel. Deze symbiose van kleuren geeft de diversiteit van het leven in onze stad weer: niet zwart-wit, maar altijd iets er tussenin.”

Deel dit bericht

Meer nieuws over