Drie jaar nadat alle overheden moeten voldoen aan het Besluit Digitale Toegankelijkheid (BDTO) is slechts 3 procent van de overheidswebsites volledig toegankelijk. 15 Procent van de websites is gedeeltelijk toegankelijk. Zorgelijke uitkomsten en Ieder(in) roept staatssecretaris Van Huffelen dan ook op om het toezicht op de naleving van de wet nu eindelijk goed te regelen. Door ontoegankelijke websites kunnen veel mensen met een beperking niet zelfstandig hun zaken regelen bij de overheid.
decoratief.

Druk moet worden opgevoerd

Met de inwerkingtreding van het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid had ook het toezicht geregeld moeten zijn. Dit is nog steeds niet het geval. In een brief van februari 2023 aan de Tweede Kamer meldt de staatssecretaris dat zij de opties voor het toezicht aan het verkennen is. Tot op heden is hierover niets naar buiten gebracht.

Het nu gepubliceerde onderzoek toont aan dat het aantal toegankelijke websites én het aantal verklaringen tussen 2020 en 2023 steeds trager groeit. Alleen stevig toezicht kan het tij keren en de druk op overheden opvoeren. Zo moet het mogelijk worden om sancties (boetes) te kunnen opleggen aan overheidsinstanties die niet voldoen. We roepen dan ook op om dit op korte termijn te regelen.

Resultaten stellen teleur

Sinds 23 september 2020 moeten alle Nederlandse overheden zich verantwoorden voor de toegankelijkheid van hun websites voor mensen met een beperking. Dat moet met een toegankelijkheidsverklaring. Onderzoekers van Bureau 200 OK doen jaarlijks onderzoek naar de verklaringen.

De uitkomsten van 2023 stellen teleur: slechts 18 procent van de websites is volledig of gedeeltelijk toegankelijk. Bovendien blijkt dat op 60 procent van de – naar schatting 11.600 – overheidswebsites überhaupt geen toegankelijkheidsverklaring te vinden is. Dat geldt onder meer voor een aantal gemeenten. Zij voldoen daarmee niet aan de wet.

Zorgelijk is ook het feit dat in 65% van de toegankelijkheidsverklaringen verouderde gegevens staan of informatie ontbreekt. 34 % van de gedeeltelijke toegankelijke websites heeft de geconstateerde toegankelijkheidsproblemen niet of niet op tijd opgelost.

Goed nieuws

Goed nieuws is de komst van het Dashboard DigiToegankelijk. Dit geeft de overheid beter inzicht in de websites en apps waarvoor ze een toegankelijkheidsverklaring moet maken. Op basis van dit Dashboard zou nu ook het toezicht eindelijk geregeld moeten en kunnen worden.

Voor meer informatie over het onderzoek: Monitor digitale toegankelijkheid 2023 (digimonitor.nl)

Deel dit bericht

Meer nieuws over