U kunt nog tot 4 mei meedoen aan onze digitale meldactie Zorg naar gemeenten - Het gesprek met uw gemeente. Deze meldactie is bedoeld voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, en hiervoor sinds dit jaar terecht kunnen bij hun gemeente.

Als iemand zich bij de gemeente meldt, dan zal de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de aanvrager en met hem/haar in gesprek gaan. Het gesprek kan plaatsvinden door de wijziging van bestaande hulp, maar ook vanwege een nieuwe aanvraag.

In gesprek

Tijdens het gesprek wordt uw persoonlijke situatie in kaart gebracht. Waar is ondersteuning bij nodig en wat zouden oplossingen kunnen zijn?.
De gemeente kiest wie namens de gemeente het gesprek voert, bijvoorbeeld een ambtenaar, iemand van het welzijnswerk of een medewerker van een sociaal wijkteam. Hoe en waar het gesprek wordt gevoerd kan verschillen; in sommige situaties kiest de gemeente ervoor om bij u thuis te komen, in andere gevallen wordt u uitgenodigd op een locatie van de gemeente of is het een telefonisch gesprek.

Dit willen wij weten

We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Weet u waar u zich kunt melden voor een gesprek met de gemeente? Heeft u al een gesprek gehad? Op welke wijze heeft u zich voorbereid? Heeft u een individuele maatwerkvoorziening aangevraagd en is deze aanvraag toegekend?

Zo doet u mee

De raadpleging Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw gemeente is bedoeld voor iedereen die met het gesprek te maken heeft. Cliënten, maar ook mantelzorgers zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. De raadpleging loopt tot 4 mei. U kunt op twee manieren meedoen aan de raadpleging:

Klik hier op de vragenlijst. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Geen internet? Bel dan op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 0900 235 67 80 (20 cent per gesprek).

*Programma Aandacht voor iedereen

De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). In het programma werken de volgende organisaties samen: Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, Oogvereniging, ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NVOG en NOOM, Patiëntenfederatie NPCF, Per Saldo en Zorgbelang Nederland.

Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Meer informatie vindt u op: www.aandachtvooriedereen.nl.

De meldactie is inmiddels afgelopen.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over