De meeste mensen met een arbeidsbeperking willen graag aan het werk en veel werkgevers zijn welwillend om kandidaten uit deze groep in dienst te nemen. Toch krijgen maar weinig mensen met een beperking een betaalde baan. Onbewuste vooroordelen en onduidelijkheid over wetgeving spelen hierbij een grote rol. Het College voor de Rechten van de Mens en Ieder(in) lanceren een training voor werkgevers en HR-professionals om deze obstakels te overwinnen: 'selecteren zonder beperking.

Werkgevers die werknemers met een beperking in dienst willen nemen, weten niet altijd hoe ze dit kunnen aanpakken. Ze hebben vragen als: hoe vind ik mijn weg in het woud van wet- en regelgeving rondom de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking, en wat betekenen de banenafspraak en de Quotumwet voor mijn organisatie?

Meerwaarde van diversiteit

Tegelijkertijd zijn er veel vooroordelen over mensen met een beperking. Zij zouden vaker ziek zijn, extra tijd en aandacht vragen en de werkgever extra geld kosten. Door deze vooroordelen wordt het nog moeilijker voor mensen met een beperking om een passende baan te vinden. Hierdoor gaat veel talent verloren en missen werkgevers de meerwaarde van diversiteit op hun werkvloer.

Waar bestaat de training uit?

Het College voor de Rechten van de Mens en Ieder(in) bieden een training aan voor werkgevers en HR-professionals. Tijdens deze training onderzoeken de deelnemers hun eigen onbewuste denkbeelden over mensen met een beperking en komen de praktische mogelijkheden aan bod om de werving en selectie inclusiever te maken.

De training bestaat uit:

  1. Bewustwording. Wat zijn mijn eigen denkbeelden over mensen met een beperking en wat is het effect daarvan op het personeelsbeleid in mijn organisatie?
  2. Het juridische kader. Aan de hand van casuïstiek wordt onder meer de wetgeving over gelijke behandeling en bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking uitgelegd. Ook het VN-verdrag handicap, de banenafspraak en de Quotumwet worden besproken.
  3. Praktische tools om het eigen HR-beleid inclusiever te maken. Deelnemers oefenen bijvoorbeeld met het voeren van een sollicitatiegesprek met een kandidaat met een beperking en het opstellen van toegankelijke vacatureteksten. Ook maken zij kennis met alternatieve vormen van functiecreatie, zoals jobcarving.

Het programma van de training wordt in overleg met de trainers op maat samengesteld.

Trainers

De training wordt gegeven door een trainer van het College voor de Rechten van de Mens en een ervaringsdeskundige trainer van Ieder(in).

Aanmelden of meer informatie?

Neem contact op met Claartje Thijs van het College voor de Rechten van de Mens, via training@mensenrechten.nl of tel. 030 – 888 38 88.

College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens ontvangt dagelijks vragen en klachten over discriminatie van mensen die op zoek zijn naar een baan. Stereotypering en vooroordelen liggen daaraan ten grondslag. Om daar meer inzicht in te krijgen, heeft het College onderzoek gedaan naar de werking en de invloed van stereotypen. Op basis van die wetenschappelijke inzichten ontwikkelde het College al eerder een praktische, algemene training om meer bewustwording van stereotyperingsprocessen te creëren. De ervaring hiermee gebruikt het College bij de vormgeving van deze nieuwe training ‘selecteren zonder beperking. Meer informatie: www.mensenrechten.nl

Ieder(in)
Ieder(in) behartigt de belangen van mensen met een handicap of chronische ziekte. Haar achterban bestaat uit meer dan 250 lidorganisaties van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Ieder(in) lobbyt voor een betere landelijke wetgeving en lokale uitvoering van wetten en regels voor mensen met een handicap. Ieder(in) heeft veel kennis van de knelpunten die mensen met een handicap ervaren bij het zoeken naar een passende baan, en van de specifieke wetgeving voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt.

Deel dit bericht

Meer nieuws over