Niet minder, maar juist méér kinderen gaan naar het speciaal onderwijs. Dat stelt dagblad Trouw na een rondvraag bij instanties in het onderwijs. Aanleiding voor de rondvraag van Trouw is het vandaag gepubliceerde onderzoek School en vriendschappen van Ieder(in), Patiëntenfederatie en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Het onderzoek van de drie belangenorganisaties toont aan dat kinderen in het regulier onderwijs een grotere en meer diverse vriendenkring opbouwen dan in het speciaal onderwijs.

In 2017 nam het aantal kinderen in het speciaal onderwijs toe met bijna honderd leerlingen, terwijl het totaal aantal basisschoolleerlingen opnieuw daalde. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), vindt de cijfers teleurstellend, zo laat ze Trouw weten. Soffer, Het onderwijs blijft gesegregeerd. Ouders kunnen onvoldoende kiezen voor een school in de buurt. Dat moet anders. Ons onderzoek bevestigt hoe ongelooflijk wenselijk en belangrijk het is dat kinderen samen opgroeien en samen naar school gaan.

Lees ook ons bericht: Onderzoek School en vriendschappen (met samenvatting van het onderzoek)

Meer over Onderwijs
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over