De banenafspraak is gemaakt om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. De overheid zou 25.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en het bedrijfsleven 100.000. Het bedrijfsleven zit ruim op schema, maar de overheid dreigt het afgesproken aantal niet te halen. Door gegoochel met cijfers proberen de coalitiepartijen het alsnog te halen, terwijl er geen extra banen bijkomen.

Op 9 oktober is een motie van de vier coalitiepartijen VVD, D66, CU en CDA aangenomen om de banenafspraak te vereenvoudigen. Dit gebeurt door bij het tellen van banen het onderscheid tussen overheid en de markt los te laten. Hierdoor wordt het totale aantal banen gehaald, maar is niet langer duidelijk hoeveel banen de overheid realiseert.

Vereenvoudiging alleen in het voordeel van overheid

De indieners van de motie zeggen dat het aantal banen belangrijk is en niet wie ze realiseert. Ieder(in) is het daar niet mee eens. De overheid heeft namelijk een voorbeeldrol als het gaat om het aanbieden van passende banen. De overheid zou juist voorop moeten lopen in plaats van het over te laten aan de markt.

Ieder(in) staat achter het besluit om de banenafspraak nog een keer onder de loep te nemen. Maar doe het wel op een eerlijke manier, zodat mensen met een arbeidsbeperking er ook daadwerkelijk baat bij hebben.

Deel dit bericht

Meer nieuws over