Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de implementatie van het VN-Verdrag Handicap. Op de agenda staat de beantwoording van het kabinet op de vragen (list of issues – LOI) van de VN-commissie in Genève. De Alliantie VN-verdrag ziet in de antwoorden niet de ernst terug van de positie van mensen met een beperking en de urgentie van het uitvoeren van het Verdrag. Daarnaast zien wij grote verschillen in de beantwoording tussen vragen over (fysieke) toegankelijkheid en de sociaal, economische en culturele rechten van mensen met een beperking. Het toont dat het VN-verdrag nog niet breed en duurzaam verankerd is binnen de Rijksoverheid.
illustratief: beeld van Den Haag, binnenhof

Ontwikkel langjarige strategie

Recent heeft de Tweede Kamer, vrijwel unaniem, het kabinet verzocht in het verlengde van de LOI en in samenspraak met vertegenwoordigende organisaties een langjarige nationale strategie op te stellen. Deze strategie biedt bij uitstek de kans om voortvarend stappen te zetten in het wegnemen van drempels en belemmeringen.

Wij vragen de Kamer daarom om:

  • Het kabinet te verzoeken de principes van het VN-verdrag duurzaam, structureel en overheidsbreed te verankeren. En te zorgen voor meer verbinding tussen ministeries en overheidslagen in de uitvoering van het verdrag.
  • Met urgentie uitvoering te geven aan de motie Werner c.s. voor een langjarige nationale strategie voor mensen met een beperking, zoals aangegeven in de motie.
  • Het kabinet op te roepen, vooruitlopend op de langjarige nationale strategie, de rechtspositie van mensen met een beperking te verbeteren door ratificatie van het facultatief protocol.

Volg hier het debat tussen 14.15 uur en 18.15 uur: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bekijk hier de beantwoording van de List of issues door de nederlandse overheid.

Download hieronder onze brief aan de Tweede Kamer.

Deel dit bericht

Meer nieuws over