Morgen debatteert de Tweede Kamer over het regeerakkoord. CG-Raad en Platform VG hebben vanmiddag nog een brief naar alle Tweede Kamerleden gestuurd met het verzoek ervoor te waken dat de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten niet meer achteruit gaat dan iemand in vergelijkbare situatie zonder ziekte of beperking.

Vandaag presenteert het Nibud de berekeningen van de koopkrachtontwikkeling 2012 -2017. Het Nibud maakte deze berekeningen op verzoek van de Tweede Kamer. Het Nibud heeft geen aparte berekeningen gemaakt voor chronisch zieken en gehandicapten. Juist daarom vragen wij met klem aan de Tweede Kamer de koopkracht van chronisch zieken en mensen met beperkingen in het oog te houden.

In de brief vragen wij de Tweede Kamer bij de uitwerking van de plannen van het regeerakoord ervoor te zorgen dat:

  • de koopkrachtontwikkeling voor mensen met en zonder beperking met een vergelijkbaar inkomen in de komende regeerperiode evenredig is;
  • de koopkrachtontwikkeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking in deze regeerperiode binnen de afgesproken globale bandbreedte van de mediane koopkrachteffecten van -4% tot +¬Ω% gaan vallen voor de verschillende inkomenscategorieën;
  • de koopkrachteffecten voor chronisch zieken apart in kaart gebracht wordt bij nieuw beleid en jaarlijks bij de SZW begroting;
  • leven met een handicap of chronische aandoening niet op voorhand meerkosten met zich meebrengt;
  • de nieuwe maatwerkregeling voor chronisch zieken en gehandicapten binnen een wettelijk kader wordt vormgegeven. Dit biedt rechtszekerheid en transparantie voor de doelgroep. Uitganspunt moet zijn dat de mensen die hoge meerkosten hebben door hun handicap of ziekte, hiervoor gecompenseerd worden. Uitvoering kan bij gemeentes liggen. CG-Raad en Platform VG willen graag betrokken worden bij de nadere invulling van de deze regeling.

Downloads:

194_20121112_TweedeKamerKoopkrachtberekeningmensenmeteenbeperking-1.pdf – PDF (122 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over