De Tweede Kamer heeft op 29 november 2011 unaniem gestemd voor de motie Aptroot (VVD) en Bashir (SP). De motie vraagt om spoed bij het toegankelijk maken van het spoor. Nog altijd zijn treinen en stations ontoegankelijk voor reizigers met een beperking.

Al in 2009 heeft de Kamer een eerdere motie Roemer-De Krom aangenomen, die vraagt om volledig toegankelijke treinen en stations in 2030. Minister Schultz van Haegen zei kort geleden dat dit waarschijnlijk niet gehaald wordt; nog tot 2045 zullen er ontoegankelijke intercity’s rijden. Dit houdt in dat de ontoegankelijke intercity’s die nu in gebruik zijn bij komende renovaties niet toegankelijk gemaakt worden. In reactie op de uitlatingen van de minister stelden Aptroot en Bashir hun motie op.

Versneld

De motie vraagt de regering om voor 1 maart 2012 een plan van aanpak te presenteren. Dit plan moet volledige toegankelijkheid per 2030 garanderen. Daarnaast vraagt de motie om scenario’s te leveren voor versnelde toegankelijkheid van het spoor, dat wil zeggen voor het jaar 2030. De factor, toegankelijkheid‚ moet worden opgenomen in de komende concessie voor het hoofdspoor en in andere concessies. De CG-Raad is zeer verheugd over de Kamerbrede (!) instemming met deze motie.

Aptroot (VVD):

‚ Wij maken ons druk over prettige en kleine veranderingen op het spoor, zoals reistijdverbetering, soms met een halve minuut. Wij zetten het geld liever in om het spoor toegankelijk te maken voor mensen die mindervalide zijn en zelfstandig willen functioneren. Ook zij hebben recht op keuzevrijheid en mogen zelf bepalen hoe zij zich verplaatsen. Wij willen vasthouden aan de toezegging van het kabinet, naar aanleiding van een aangenomen motie van VVD‚ er De Krom en SP‚ er Roemer, dat het spoor uiterlijk in 2030 toegankelijk is voor mensen met een beperking. ( ..) Liefst zouden wij het proces versnellen. We willen het spoor zo snel mogelijk volledig toegankelijk maken.

Het Kamerlid Bashir (SP):

‚ Ik blijf erbij dat wij niet tegen gehandicapten kunnen zeggen dat zij de stoptrein maar moeten pakken en dat de intercity niet voor hen is. Dat kunnen wij niet maken. De Kamer is hierover heel duidelijk geweest. Je hoeft geen VVD‚ er, SP‚ er of PvdA‚ er te zijn om dit te vinden. De Kamer heeft gesproken en daarom roep ik de minister op om nu gewoon toe te zeggen dat de treinen toegankelijk worden, zoals ook in het verleden beloofd is om hiernaar te kijken tegen de tijd dat er een nieuwe concessieverlening komt.

Lees de tekst van de motie Aptroot en Bashir

Downloads:

125_20111130-Verslag-begrotingsbehandeling-IenM-november-2011.doc – doc (40 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over