In juni 2025 wordt de Europese Toegankelijkheidsakte van kracht in de Europese Unie. De regering stelde voor om de Europese Toegankelijkheidsakte in Nederlandse wetten te verwerken en hiervoor verschillende ministeries en toezichthouders verantwoordelijk te maken. Op donderdag 14 maart nam de Tweede Kamer dit wetsvoorstel aan. Een belangrijke en grote stap naar een toegankelijk(er) Nederland.  Update: Ook de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op dinsdag 2 april als hamerstuk aangenomen.
Een persoon in een rolstoel bij een geldautomaat.

Toegankelijkheid producten en diensten bevorderen 

De Europese Toegankelijkheidsakte bevordert toegankelijkheid van (vooral elektronische) producten en diensten in Europa. Bijvoorbeeld hardware en software van computers en mobiele telefoons, betaalautomaten, telecommunicatiediensten, bankzaken, webwinkels, audiovisuele mediadiensten en noodcommunicatie. Verbetering van de toegankelijkheid is hard nodig, want voor ruim twee miljoen personen met een beperking in Nederland zijn (te) veel producten en diensten nog niet (goed) toegankelijk.  

De Nederlandse regering stuurde op 14 juni 2023 het wetsvoorstel Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten naar de Tweede Kamer. Daarin wordt duidelijk dat toegankelijkheid nog meer een verantwoordelijkheid wordt van zes ministeries en zes toezichthouders. Er worden zeven wetten aangepast, bijvoorbeeld:

  • de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
  • de Warenwet
  • de Wet op financieel toezicht
  • de Telecommunicatiewet

Bedrijven moeten vanaf 28 juni 2025 producten en diensten én informatie, klantenservice en gebruikershandleidingen toegankelijk(er) aanbieden op de markt. Alles bij elkaar opgeteld een groot pakket van wettelijke maatregelen om Nederland toegankelijk(er) mee te maken. 

Goed en duidelijk wetsvoorstel 

Vanwege het grote belang van dit wetsvoorstel reageerde Ieder(in) samen met Divers Doof, DON (Dwarslaesie Organisatie Nederland), LFB, MIND, Oogvereniging, seniorenorganisatie ANBO-PCOB, Stichting Hoormij.NVVS en Vereniging Onbeperkt Lezen op het concept wetsvoorstel in een publieke internetconsultatie. We hadden over het concept wetsvoorstel nog veel vragen en zorgen. Daarom stuurden we brieven aan de Tweede Kamer om onze zorgen, vragen en aandachtspunten met Kamerleden te delen. 

De regering heeft goed geluisterd naar onze inbreng, en die van andere organisaties en  de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is flink verbeterd en verduidelijkt. Ieder(in) en de acht patiëntenorganisaties vinden dat het wetsvoorstel nu een goede basis geeft om producten en diensten meer en beter toegankelijk te maken. De Tweede Kamer vindt het ook een goed wetsvoorstel, want nam het als een hamerstuk zonder stemming aan. 

Hoe nu verder? 

Nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, gaat het voor een laatste controle naar de Eerste Kamer. We verwachten dat de Eerste Kamer ook akkoord gaat met het wetsvoorstel. Daarna gaat de wet officieel in en moeten bedrijven vanaf 28 juni 2025 hun producten en diensten toegankelijk(er) aanbieden. Daarmee wordt Nederland weer een grote stap toegankelijker!  

We blijven in gesprek met betrokken ministeries en toezichthouders over de verdere implementatie van de wetten. Belangrijk hierin is het geven van goede, begrijpelijke en toegankelijke voorlichting aan bedrijven en consumenten over wat de wetten in de praktijk gaan betekenen.  

Meer informatie

Lees hieronder onze laatste brief met aandachtspunten aan de Tweede Kamer.

Bekijk onze eerdere berichtgeving over de Europese Toegankelijkheidsakte.

Deel dit bericht

Meer nieuws over