Op 12 oktober stond het Bouwbesluit op de agenda in een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer. Het Bouwbesluit bevat alle voorschriften en eisen voor o.m. veilig en bruikbaar bouwen. Verbetering van toegankelijkheidseisen in het Bouwbesluit vormen een voorname wens van de CG-Raad. Veel fracties onderschrijven deze wens.

De CG-Raad en de ouderenbonden hebben de Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken. Minister Donner herhaalde zijn belofte uit juni : hij gaat serieus kijken naar de mogelijkheden om toegankelijkheid te verbeteren in het Bouwbesluit 2013. Alle Kamerfracties besteedden aandacht aan dit onderwerp.

Onderzoek

Minister Donner meldde in het AO dat er afspraken met de CG-Raad zijn gemaakt over de uitvoering van een onderzoek naar de wensen op het gebied van toegankelijkheid. De Europese regelgeving wordt hierbij betrokken. De resultaten van het onderzoek worden vervolgens gebruikt om te formuleren wat in regelgeving moet worden vastgelegd om tegemoet te komen aan de wensen van de CG-Raad. Tevens worden kosten en baten doorberekend.

Wens Kamerfracties

Kamerleden toonden enthousiasme voor het onderwerp toegankelijkheid. De Kamerleden Verhoeven (D66), Ortega-Martijn (CU), Van Bochove (CDA), Lucassen (PVV), Monasch (PvdA) en De Boer (VVD) drukten de minister op het hart dat toegankelijkheid verbetering behoeft. Zij willen graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang.

Deel dit bericht

Meer nieuws over