De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen van GroenLinks en PvdA waarin de regering verzocht wordt om vóór de zomer te komen met een standpunt over het zogenaamde Facultatief Protocol van het VN-verdrag Handicap en twee andere mensenrechtenverdragen. Deze aanvullende verklaring bij het verdrag maakt het mogelijk om rechtstreeks een klacht in te dienen bij het VN-Comité in Genève als het VN-verdrag Handicap niet wordt nageleefd.

Het kabinet heeft deze verklaring niet ondertekend en de motivering daarvoor blijft al ruim 2 jaar uit. De Alliantie VN-verdrag, waarin ook Ieder(in) zit, heeft hierover een brandbrief geschreven aan de Kamer. We zijn verheugd dat de motie van GroenLinks en de PvdA is aangenomen en zien de reactie van de regering tegemoet.

Op de lange baan

Opmerkelijk genoeg kwam de regering, op de dag dat de motie werd ingediend, met een brief waarin staat dat er op dit moment een evaluatie plaatsvindt van de klachtencommissies van het VN-Comité en dat de regering de uitkomsten daarvan in 2020 wil afwachten. Ook staat in de brief dat het uitgebrachte advies van de Raad van State over o.a. het Facultatief Protocol aanleiding geeft tot nadere overweging wegens de mogelijke financiële en juridische gevolgen van ratificatie.

De brief geeft geen inhoudelijke motivatie voor het niet ondertekenen en daarmee wordt op z’n minst de schijn gewekt dat besluitvorming op de lange baan geschoven wordt. Ondertussen kunnen burgers in Nederland – in tegenstelling tot al onze omringende landen – nog steeds geen gebruik maken van het individuele klachtrecht. Ieder(in) en de Alliantie vinden het niet uitlegbaar dat dit proces zo lang moet duren en beraden zich op de vervolgstappen. Daarbij zullen we ook vragen om inzage te krijgen in het advies dat de  Raad van State heeft gegeven.

Hieronder kunt u de motie van GroenLinks en PvdA, de brandbrief van de Alliantie en de brief van de regering over uitstel downloaden.

Bericht Ieder(in): Kabinet verzaakt bij regelen klachtrecht VN-verdrag

Deel dit bericht

Meer nieuws over