Woensdag en donderdag waren historische dagen. De Tweede Kamer debatteerde eindelijk over het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap. Mensen met een beperking hebben jaren naar dit moment uitgekeken. Meedoen, je leven zelf vormgeven, wordt met het verdrag een vanzelfsprekendheid. Het is een belangrijke stap op weg naar een inclusieve samenleving.

Het debat gaat donderdag 17 december om 14.30 uur verder en hopelijk wordt er diezelfde dag nog gestemd. Verschillende politieke partijen hebben erop aangedrongen dat het debat in ieder geval voor Kerst wordt afgerond. Als de Tweede Kamer voor ratificatie stemt, wordt het aan de Eerste Kamer voorgelegd. Als ook daar een meerderheid voor het voorstel is, is ratificatie van het verdrag een feit.

Stap voor stap

De dag na ratificatie zal niet ineens alles anders zijn. Het is het begin van een geleidelijke verandering. Het openbaar vervoer zal op den duur toegankelijker worden. De openbare ruimte zal voor mensen met een mobiliteitsbeperking minder obstakels bevatten. Gemeenten zullen ervoor moeten gaan zorgen dat de informatie die ze verstrekken ook toegankelijk is voor mensen met een verstandelijke beperking. Dingen die voor mensen zonder beperking vanzelfsprekend zijn, worden stap voor stap ook voor mensen met een beperking toegankelijk.

Deel dit bericht

Meer nieuws over