Zes organisaties uit de gehandicaptensector organiseerden vanmiddag een lunchbijeenkomst om met Tweede Kamerleden in gesprek te gaan over de positie van mensen met een beperking en goede gehandicaptenzorg. De bijeenkomst in Nieuwspoort werd goed bezocht door belangstellende Kamerleden en beleidsmedewerkers. Illya Soffer, directeur van Ieder(in) en Boris van der Ham, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, riepen de Kamerleden op om vanuit een integrale visie te kijken als het gaat om mensen met een beperking.
Overzichtsfoto van een zaal in Nieuwspoort. We zien het publiek (ongeveer 20 personen) op de rug. Voor hen staan Boris van der Ham en Illlya Soffer. Illya is aan het woord. Achter hen een groot scherm met de tekst: "In Nederland leven ruim 2 miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte.

De wereld van mensen met een beperking in vogelvlucht

De bijeenkomst startte met een aantal scenes van De Verwanten, een toneelstuk door acteurs met een (licht) verstandelijke beperking. Zij gaven een inkijkje in hun leefwereld en maakten grote indruk op de aanwezigen. Vervolgens vertelden Illya Soffer (directeur Ieder(in)) en Boris van der Ham (voorzitter VGN) over de ruim twee miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland. En over de (tientallen) wetten en systemen waarmee zij te maken krijgen in hun leven, al dan niet ondersteund door de professionele gehandicaptenzorg waar ruim 190.000 medewerkers zich met grote betrokkenheid voor hen inzetten.

Kijk over de grenzen van wetten

Soffer en Van der Ham drukten de aanwezige Kamerleden en hun beleidsmedewerkers op het hart dat mensen met een beperking gewoon moeten kunnen meedoen in Nederland, iets wat nu niet vanzelfsprekend is. Na enkele vragen van aanwezige Kamerleden vertelden zij waarom mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten een plek verdienen in het regeerakkoord. Soffer: “Daarbij is het belangrijk dat jullie in de Tweede Kamer de wereld van mensen met een beperking in de breedste zin bekijken. Debatteer dus niet alleen over de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet, want het leven van mensen met een beperking speelt zich niet af binnen de grenzen van zo’n wet: het gaat over onderwijs, vervoer, hulpmiddelen, zorg en ga zo maar door.” Van der Ham vulde aan: “Het is nodig dat de hekken tussen ministeries worden doorbroken. Gehandicaptenzorg is niet alleen een ‘zorg’ onderwerp. Mensen met een beperking hebben die een heel leven lang, dus beweeg met hun leven mee.”

In gesprek met ervaringsdeskundigen

De aanwezige Kamerleden en beleidsmedewerkers luisterden aandachtig naar de vertegenwoordigers vanuit de BPSW, LFB, NVAVG, NVO, Ieder(in) en de VGN. Ervaringsdeskundigen op het gebied van lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen en medewerkers uit de gehandicaptenzorg waren goed vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst.

De volgende personen staan naast elkaar en kijken lachend de camera in. Van links naar rechts: Thomas Ronnes (Iederin), Rita Boer Rookhuiszen (ervaringsdeskundige), Illya Soffer (Iederin), Dick Cochius (ervaringsdeskundige), Lotte van der Meer (Iederin), Gregory Dunker (ervaringsdeskundige).
Van links naar rechts: Thomas Ronnes (Iederin), Rita Boer Rookhuiszen (ervaringsdeskundige), Illya Soffer (Iederin), Dick Cochius (ervaringsdeskundige), Lotte van der Meer (Iederin), Gregory Dunker (ervaringsdeskundige).

Samen werken aan een betere toekomst

Hoopgevend is dat er, dankzij een door de vorige Tweede Kamer bijna unaniem aangenomen motie, nu eindelijk zicht is op een meerjarige nationale strategie om de achterstelling en uitsluiting van mensen met een beperking op te heffen en gelijke deelname aan de samenleving voor hen mogelijk te maken.

Andere maatregelen die aan de Tweede Kamerleden werden meegegeven waren:

  • Zorg dat mensen kunnen meedoen.
  • Maak gebruik van de mogelijkheden van mensen met een beperking om werk en maatschappelijke activiteiten die door de tekorten op de arbeidsmarkt nu blijven liggen, op te pakken.
  • Schrap de voorgenomen bezuiniging op de Wlz en de Jeugdzorg.
  • Vereenvoudig het systeem met één wet voor hulpmiddelen en woningaanpassing.
  • Maak een aparte regeling voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking in de zorgwetten en het sociaal domein.
  • Zorg voor een overzicht (landelijk en transparant) van het aanbod van (woon)plekken bij zorgorganisaties én een overzicht van behoeften van mensen met een zorgvraag die op zoek zijn naar een plek.

Lees ook de brief die de betrokken organisaties als gezamenlijke inbreng voor de formatie verstuurden.

Gezamenlijk initiatief

De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten, de LFB, belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een licht verstandelijke beperking, de Nederlandse vereniging van artsen voor mensen met een verstandelijke beperking (NVAVG), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Deel dit bericht