Met ingang van 1 april 2017 wordt de dienstverlening van Juiste Loket uitgebreid. Vanaf die datum staat het Juiste Loket ook open voor vragen van zorgverleners en aanbieders en voor vragen over palliatieve zorg.
Meisje met een verstandelijke beperking wordt met een tillift in haar rolstoel geholpen.

Vanaf 1 april 2017 gaat de Helpdesk Zorgaanbieders over naar een andere plek. Zorgverleners en zorgaanbieders die door de hervorming van langdurige zorg vragen hebben over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg kunnen zich voortaan wenden tot het Juiste Loket.

Voor vragen over de organisatie en financiering van palliatieve zorg is het Juiste Loket ook vanaf 1 april 2017 te benaderen. De medewerker van het Juiste Loket kan u bijvoorbeeld vertellen welke instantie verantwoordelijk is voor welke vorm van palliatieve zorg en hoe deze zorg wordt betaald. Ook kunt u knelpunten in de palliatieve zorg melden.

Het Juiste Loket wordt bemenst door Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Hierbij werken Per Saldo en Ieder(in) samen met het ministerie van VWS.

Voor contactgegevens en informatie over de complete dienstverlening van het Juiste Loket kunt u terecht op de informatiepagina van het Juiste Loket.

Deel dit bericht

Meer nieuws over