Steeds vaker krijgt Ieder(in) signalen binnen over de achterblijvende zorginkoop door gemeentes van taken die vanuit de AWBZ naar de gemeente zijn overgeheveld. Ook de zorginkoop door de zorgkantoren lijkt steeds stringenter te worden.

Goede zorginkoop met ruimte voor eigen regie, passende oplossingen en keuzevrijheid voor mensen die de zorg nodig hebben zijn cruciaal. Alleen op deze manier is de continuïteit van zorg en ondersteuning te waarborgen.

Graag nodigen wij u uit voor een expertmeeting over de zorginkoop WLZ en zorginkoop door gemeentes van taken die in 2014 nog in de AWBZ zaten. En welke rol wij hier als Ieder(in) in kunnen spelen.

De expertmeeting zal plaatsvinden op woensdag 4 maart van 10.00 – 12.00 uur bij Ieder(in), Churchilllaan 11 (1e etage) te Utrecht.

De volgende aandachtspunten zullen aan bod komen;

  • Welkom en opening
  • Aandachtspunten vanuit cliëntperspectief zorginkoop 2014
  • Feiten, kansen en bedreiging situatie begin 2015
  • Gewenste situatie
  • Uitgangspunten beleid
  • Rondvraag en sluiting

Mocht u bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn dan kunt u zich voor 2 maart aanmelden via post@iederin.nl.

Meer ledenberichten

Deel dit bericht

Meer nieuws over