Door het ontbreken van goede en betaalbare zorg komen mensen met een complexe zorgvraag in de problemen. Ook jongeren met een (licht)verstandelijke beperking en gezinnen met kinderen die veel zorg nodig hebben zitten in de knel. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt Ieder(in) om snelle verbeteringen. Nog voor de verkiezingen.

De Tweede Kamer bespreekt begin november de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit is het laatste begrotingsjaar van dit kabinet. Ieder(in) vraagt de Tweede Kamer in een brief om voor een aantal urgente problemen in de zorg met oplossingen te komen en om niet te wachten tot een volgende kabinet aantreedt.

Te hoge zorgkosten

De zorgkosten die mensen moeten opbrengen zijn verdubbeld. Dit komt vooral hard aan bij mensen die ingewikkelde en langdurige zorg nodig hebben. Zij hebben te maken met een opeenstapeling van kosten en eigen bijdragen waardoor de zorg onbetaalbaar wordt. Daarom is het noodzakelijk om eigen bijdragen zo snel mogelijk te verlagen. Gemeenten moeten waar nodig inkomensondersteuning bieden.

Jongeren in de problemen

Jongeren met een (licht)verstandelijke beperking die 18 worden, komen in de problemen omdat ze hun hulp en ondersteuning uit de jeugdzorg verliezen. Als ze volwassen worden, zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen hulp en ondersteuning. Dit leidt tot zorgonderbrekingen en later tot grote problemen voor de jongeren. Oproep aan de Tweede Kamer: hulp aan deze jongeren moet zoveel mogelijk worden voortgezet. Zorg voor continuïteit.

Onkundig en onzorgvuldig

Veel Wmo-aanvragen en aanvragen voor jeugdzorg worden door gemeenten onzorgvuldig en onkundig afgehandeld. Dit is een groot probleem voor gezinnen met kinderen die een ingewikkelde zorgvraag hebben. De Tweede Kamer en het kabinet moeten gemeenten duidelijk maken dat de afspraken die hierover zijn gemaakt bij de decentralisatie niet vrijblijvend zijn. Gemeenten moeten de afspraken nakomen en tijdig passende zorg en ondersteuning bieden.

Langdurige zorg

Het systeem van zorgwetten en regelingen is te ingewikkeld. Zorgverzekeraars, zorgaanbieders, gemeenten en instanties wijzen naar elkaar of werken langs elkaar heen. Dit is funest voor mensen die in de praktijk met meerdere wetten te maken hebben. Schrijnend zijn de problemen met langdurige zorg voor kinderen. Toegang tot de hulp uit de Wet langdurige zorg moet voor die kinderen snel en goed geregeld worden.

Beginnen met reparaties

‚ Bij de veranderingen in de zorg zijn mooie woorden gewijd aan meedoen in de samenleving. Goede zorg is daarvoor een voorwaarde. Grote groepen mensen krijgen door het ontbreken van goede zorg hun leven niet meer rond, laat staan dat ze volwaardig kunnen meedoen in de samenleving‚, zegt Ieder(in)-directeur Illya Soffer., Kamer en kabinet moeten nog deze periode beginnen met reparaties en verbeteringen.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over