Het is belangrijk dat mensen met een beperking en chronisch zieken een sterke rechtspositie hebben. Ook als zij ontevreden zijn over de kwaliteit van de zorg die zij hebben ontvangen. Daarom is het goed dat de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) door de Eerste Kamer is aangenomen.

Ondanks dat professionals in de zorg zich vrijwel altijd maximaal inzetten voor de gezondheid van mensen, worden er ook wel eens fouten gemaakt. In die gevallen moet er een laagdrempelige regeling zijn, waarmee de klachten van mensen worden opgelost.

Daarom hebben gezamenlijke patiënten- en consumentenorganisaties de leden van de Eerste Kamer herhaaldelijk opgeroepen het wetsvoorstel Wkkgz aan te nemen. In een brief, die op 23 september naar de Eerste Kamer werd verstuurd, benadrukten zij het belang van een goede klachten- en geschillenregeling. Deze brief treft u hieronder aan.

Onafhankelijke geschillenregeling is een feit

De wet versterkt de positie van mensen met een beperking ten opzichte van zorginstellingen en zorgaanbieders. Als mensen een klacht hebben, kunnen ze die indienen bij de zorginstelling of de zorgaanbieder. Als dat niets oplevert, kunnen zij nu gebruik maken van een laagdrempelige, onafhankelijke geschillenregeling, waar bindende uitspraken uit voortkomen.

Ook voor Wmo?

Tijdens het debat in de Eerste Kamer is een motie ingediend over het uitbreiden van de reikwijdte van de Wkkgz naar de Wmo 2015. Dit is een interessant idee, omdat alle mensen die zorg nodig hebben, recht zouden moeten hebben op een onafhankelijke klachtencommissie. De motie is aangehouden. Minister Schippers heeft laten weten dit onderwerp uit te willen werken met de staatssecretaris van VWS en te willen bespreken in de Tweede Kamer. Wordt dus vervolgd.

Terug naar Home

Downloads:

811_Brief_Wkkgz_Eerste_Kamer.pdf – PDF (108 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over