Op 22 mei 2014 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement, de volksvertegenwoordiging van de Europese Unie (EU). Binnen de EU wonen ongeveer 80 miljoen mensen met een beperking. Het Europese Parlement neemt beslissingen die hen rechtstreeks aangaan. Toegankelijkheid, gelijke behandeling en mensenrechten; onderwerpen die met inclusie te maken hebben en waar Europa invloed op heeft.

Het Europees Parlement beslist mee over vrijwel alle Europese wetgeving. De inwoners van de EU kiezen rechtstreeks de leden van het parlement. Het is belangrijk om vertegenwoordigers in het Europees parlement te krijgen die zich sterk maken voor mensen met een beperking. Gebruik daarom uw op stem op 22 mei.

Toegankelijke verkiezingen

Verschillende internationale organisaties voor mensen met een beperking wijzen op het belang van de Europese verkiezingen. Het European Disability Forum (EDF) dringt er in een speciaal manifest bij kandidaten op aan om aandacht te hebben voor de participatie en de rechten van personen met beperkingen in Europa.
Klik hier voor het manifest van het EDF.

De organisatie Inclusion Europe benadrukt het belang van gelijke kansen en rechten voor mensen met een verstandelijke beperking. Inclusion Europe wijst onder andere op het belang van begrijpelijke informatie over de verkiezingen.
Klik hier voor het manifest van Inclusion Europe.

Ieder(in) heeft rondom de landelijke en lokale verkiezingen erop aangedrongen dat mensen met een verstandelijke beperking hulp moeten krijgen bij het stemmen. Dit is natuurlijk ook belangrijk voor de Europese verkiezingen die op 22 mei worden gehouden. Op dit moment is hulp bij het stemmen echter niet toegestaan volgens de Nederlandse Kieswet. Volgens Ieder(in) zou de wet hierop aangepast moeten worden.

Meer informatie

Wilt u zich verder inlezen dan wel voorbereiden op de Europese verkiezingen op 22 mei a.s.bezoek dan de onderstaande websites voor meer informatie.

www.europeseverkiezingen.com
Op deze website vindt u de verkiesbare politieke partijen en hun partijprogramma’s. Ook wordt een overzicht gegeven van diverse stemwijzers.

www.edf-feph.org
De Engelstalige website van het European Disability Forum.

www.e-include.info
De Nederlandstalige website van Inclusion Europe.

Deel dit bericht

Meer nieuws over