De komende jaren moeten werkgevers vele duizenden mensen met een beperking gaan aannemen. Om te weten of je voor zo‚ n garantiebaan in aanmerking komt, kan je je voortaan zelf melden bij het UWV. Heb je een Wajonguitkering of een WSW-indicatie, dan hoef je je niet zelf te melden. Je bent al in het register voor de garantiebanen opgenomen. Dit bericht is vooral bedoeld voor mensen met een beperking die geen uitkering of een gemeentelijke uitkering (gaan) krijgen.

Het UWV beoordeelt je arbeidsvermogen als je Wajong aanvraagt. Dit doet het UWV door te kijken of je met je beperking werk kan verrichten. Als je niet kan en ook nooit zult kunnen werken, kom je in de Wajong 2015. Heb je nog arbeidsvermogen dan val je onder de Participatiewet.

Baangaranties

Het UWV beoordeelt ook of je aan de criteria van de baangaranties voldoet. Als je wel kan werken, maar niet volledig, kom je in een register. Voordeel is dat je dan aantrekkelijker bent voor een werkgever om in dienst te nemen. Want de werkgevers hebben beloofd 125.000 extra banen te geven aan mensen uit dat register.

Het voordeel is nu dat je bij een afwijzing voor de Wajong gelijk te horen krijgt of je in het register komt . Dit werkt ook andersom. Als je in het register wilt komen en je toch een Wajonguitkering kan krijgen, hoef je hiervoor niet opnieuw een aanvraag bij het UWV te doen. De nieuwe aanvraag heet Beoordeling Arbeidsvermogen.

Nieuw is ook dat je jezelf kunt aanmelden bij het UWV voor een beoordeling. Je hoeft geen toestemming te vragen aan de gemeente. De gemeente wordt wel op de hoogte gesteld van de beoordeling van UWV. De gemeente kan besluiten je ondersteuning te geven naar werk.

Beschut werken

De beoordeling van het arbeidsvermogen is niet alleen van belang voor mensen die een garantiebaan willen. De beoordeling is breder. Ze geeft ook antwoord op de vraag of je beschut zou kunnen werken. UWV beslist daar niet over, maar geeft een advies. De gemeente moet het beschut werken aanbieden, maar heeft de vrijheid om te bepalen voor wie en welk soort werk.

Schoolverlaters

Het feit dat mensen met een arbeidsbeperking nu rechtstreeks naar het UWV kunnen stappen voor de beoordeling van hun arbeidsvermogen, is mede te danken aan de lobby van de cliëntenorganisaties. Zeker omdat veel leerlingen net het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs hebben verlaten, wil iedereen dat ze snel in het register komen. Daarom zijn er afspraken gemaakt met de scholen om de leerlingen direct in het register op te nemen. Als u en uw kind in het laatste jaar van de school hier niet over zijn benaderd door de school, kunt u bij de school hier om vragen.

Aanvragen van een beoordeling Arbeidsvermogen kan via de site van het UWV.

Deel dit bericht

Meer nieuws over