Als vereniging met ruim 230 lidorganisaties vormt Ieder(in) het grootste netwerk in Nederland van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Op basis van het VN-verdrag Handicap behartigt Ieder(in) de belangen van meer dan twee miljoen mensen. Als gevolg van het aflopen van de bestuurstermijn van de penningmeester zijn wij voor het bestuur van Ieder(in) op zoek naar een nieuw bestuurslid/penningmeester.

Ieder(in) is maatschappelijk actief op de thema’s Zorg en Ondersteuning, Wonen en Leven en Leren en Werken. Het werk van Ieder(in) wordt gedaan vanuit de drie thematische programmateams met daarin beleidsmedewerkers, juridische medewerkers en communicatieadviseurs. Via lobby, pleitbezorging en het ondersteunen van lokale belangenbehartigers werken zij hard om de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte te verbeteren. Het werk van Ieder(in) is uitdagend, actueel en maatschappelijk van groot belang.

Bij Ieder(in) werken ca. 50 mensen. De basisomzet van Ieder(in) is € 3 miljoen vanuit een jaarlijks door het Ministerie van VWS verstrekte instellingssubsidie. Daarnaast heeft Ieder(in) tijdelijke project- en programmafinancieringen met een totale waarde van ca. € 1,5 miljoen per jaar. De directeur van Ieder(in) geeft leiding aan het bureau en vormt het gezicht naar buiten.

Het verenigingsbestuur van Ieder(in) bestaat uit tenminste vijf bestuursleden. Bestuursleden van Ieder(in) worden benoemd voor een periode van vier jaar en, eventueel, herbenoemd voor maximaal nog eens vier jaar. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en een penningmeester.

Als gevolg van het aflopen van de bestuurstermijn van de penningmeester zijn wij voor het bestuur van Ieder(in) op zoek naar een nieuw:

Bestuurslid/penningmeester Ieder(in)

Naast affiniteit met de algemene doelstelling van Ieder(in), geldt dat we op zoek zijn naar een bestuurslid in de rol van penningmeester. In het profiel van het bestuurslid dient dan ook een financiële achtergrond en/of ervaring als penningmeester aanwezig te zijn, gecombineerd met ervaring met gesubsidieerde organisaties die mede afhankelijk is van aanvullende fondsen en projectsubsidies.
Daarnaast is in het profiel van het bestuurslid een aantal van de volgende elementen aanwezig:

  • Werkzaam zijn (geweest) in een maatschappelijke organisatie, al dan niet in een eindverantwoordelijke functie;
  • Ervaring c.q. affiniteit hebben met ontwikkelingen in de maatschappelijke sector;
  • (Openbaar) bestuurlijke ervaring;
  • Ervaringsdeskundigheid in de breedste zin van het woord;
  • Competenties die bij dit relevante thema aan de orde kunnen zijn: creatief vermogen, externe oriëntatie, contextgevoeligheid en organisatiegevoeligheid.

Wij komen graag in contact met kandidaten:

  • die enthousiast zijn over de koers van Ieder(in) en daar een bijdrage aan willen leveren;
  • die affiniteit en ervaring hebben met dit bijzondere type organisatie;
  • die vanwege de benodigde vernieuwingen, veranderingen en ontwikkelingen circa zes uur per maand beschikbaar zijn;
  • die bij voorkeur ervaringsdeskundig zijn en vanuit die hoedanigheid, affiniteit hebben met de belangenbehartiging voor mensen met een beperking of chronische aandoening.

Reageren?

Belangstellenden worden verzocht hun uitgebreide motivatie en curriculum vitae te sturen naar p.haruna@iederin.nl o.v.v. Bestuursvacature.

Er is achtergrondinformatie beschikbaar bij deze vacature. Deze informatie is op te vragen via p.haruna@iederin.nl.
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Ben Hammer (voorzitter), via telefoonnummer 06 – 835 85 957.

Bestuursleden ontvangen een bruto vergoeding van € 3.250 op jaarbasis.

De gesprekken vinden plaats in week 20 en 21.

Deel dit bericht

Meer nieuws over