Voor de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg is een vacature. Ieder(in) en het LSR, medeoprichters van de geschillencommissie, zijn op zoek naar een nieuw lid met kennis van en ervaring vanuit het perspectief van mensen die deze zorg en ondersteuning ontvangen.  

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt de rechten van een cliënt die een klacht heeft tegen een zorgaanbieder die is aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg behandelt klachten die bijvoorbeeld kunnen gaan over:

  • De zorg die iemand van de gehandicaptenzorgaanbieder ontving
  • De manier waarop de zorgaanbieder met iemand omging
  • Het schenden van de privacy in de zorginstelling
  • Onjuiste of onvolledige informatie over de behandeling
  • Zoekgeraakte of beschadigde eigendommen tijdens het verblijf in de instelling

Wat ga je doen?

Je maakt deel uit van de geschillencommissie, samen met een voorzitter (een rechter of daarmee vergelijkbaar) en een lid voorgedragen door de branche. Samen beschikken jullie over de juiste kennis, expertise en onafhankelijkheid om klachten en geschillen op te lossen. De geschillencommissie is onafhankelijk, onpartijdig en deskundig.

Wat breng je mee?

Je kunt denken vanuit het perspectief van mensen die gehandicaptenzorg ontvangen en je bent persoonlijk betrokken bij langdurige gehandicaptenzorg (zelf, of als ouder of verwant). Je vindt een onafhankelijke en onpartijdige klachtafhandeling belangrijk en hebt een juridische achtergrond.

Vergoeding

Lidmaatschap van de geschillencommissie is geen betaalde baan. Wél is een vergoeding per zitting (een dagdeel) van 155 euro beschikbaar, plus reiskostenvergoeding op basis van 1e klas ov (en eventuele parkeerkosten). Dit is een vast bedrag ongeacht het aantal zaken. Naar verwachting zijn er tussen 8 en 15 geschillen per jaar.

Procedure aanstelling

Het eerste gesprek vindt plaats met Ieder(in). Bij gebleken geschiktheid dragen wij u voor aan landelijke geschillencommissie. De geschillencommissie nodigt u uit voor een tweede gesprek en handelt de aanstelling verder met u af.

Interesse?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Mieke van Opstal: m.vanopstal@iederin.nl

U kunt uw motivatiebrief en cv vóór 13 januari 2022 opsturen naar: vacatures@iederin.nl

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over