Het ministerie van VWS kondigt aan dat vanaf maandag 18 januari de eerste 15.000 mensen in instellingen het vaccin krijgen. ‘Houd vast aan de strategie van het eerst vaccineren van mensen met een kwetsbare gezondheid en neem daarbij alle groepen mee die zo snel mogelijk beschermd moeten worden. Ook mensen die buiten de instellingen wonen.’ Deze oproep doen Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer en het kabinet.

Vandaag, 13 januari, is in de Tweede Kamer een corona-debat over de verlengde lockdown-maatregelen en de vaccinatiestrategie. Bij mensen met een beperking of chronische ziekte is onrust en onzekerheid ontstaan vanwege verschillende aanpassingen in de eerder aangekondigde vaccinatiestrategie.

Gebakkelei over volgorde vaccineren

Allerlei maatschappelijke organisaties en sectoren touwtrekken om voorrang bij het vaccineren. De vrees is dat de mensen die het meest kwetsbaar zijn voor Covid-19 bij die discussie over de volgorde aan het kortste eind trekken. Vanuit het perspectief van mensen met een beperking, chronische ziekte of hoog gezondheidsrisico voor Covid-19, dreigt daarmee hetzelfde te gebeuren als eerder het geval was met betrekking tot de toegang tot testen en de persoonlijke beschermingsmiddelen.

‘Wij maken ons grote zorgen over wat het gebakkelei en de onduidelijkheid over het vaccinatiebeleid doet met mensen met een kwetsbare gezondheid, hun naasten en hun zorgverleners. Bij elke verschuiving dreigen zij verder achterop te raken’, waarschuwen de organisaties.

Vergeet thuiswonende groepen met kwetsbare gezondheid niet

Zorgen zijn er over de volgende groepen voor wie de vaccinatiestrategie te weinig zekerheid biedt. Het gaat daarbij vooral om thuiswonenden en jongeren met een kwetsbare gezondheid:

  • Mensen met een kwetsbare gezondheid die thuis wonen en met hun kinderen en overige gezinsleden al maanden onder grote spanning leven.  Met name de groep die inmiddels al bijna een jaar in thuisisolatie zit en voor wie het leven tamelijk uitzichtloos is.
  • Mantelzorgers van mensen en kinderen/jongeren met een kwetsbare gezondheid vanwege een beperking of chronische aandoening.
  • Jongeren met een kwetsbare gezondheid, chronische aandoening of beperking. Zij zijn nog nergens meegenomen in de vaccinatiestrategie.
  • Mensen die zich vanwege een aandoening en/of medicijngebruik (b.v. problemen met het immuunsysteem) niet kunnen laten vaccineren. Ook voor hen is er geen aandacht of perspectief in de vaccinatiestrategie.

Vragen aan de Tweede Kamer en kabinet

  • Zorg dat bovengenoemde groepen prioriteit krijgen en behouden in de vaccinatiestrategie. Inclusief jeugd met een kwetsbare gezondheid (18-) die nu nog helemaal geen plek heeft in het beleid. Dit is grotendeels ook het advies van de Gezondheidsraad.
  • Waak ervoor dat deze groepen niet door nieuwe ontwikkelingen, verschuivingen – al dan niet door lobby van andere sectoren – verder achterop raken.
  • Schenk met spoed aandacht aan de mensen die zich vanwege een aandoening niet kunnen laten vaccineren. Deze groep lijkt vooralsnog helemaal vergeten.

‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd wordt. En dat alle mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona zo snel mogelijk gevaccineerd kunnen worden. Ook alle mensen met een kwetsbare gezondheid, ongeacht hun leeftijd. Deze groepen mogen niet vergeten worden’, laten Ieder(in) en de Patiëntenfederatie aan het kabinet en de Tweede Kamer weten.

De inbreng voor het coronadebat is hieronder te downloaden.

Ieder(in) ondersteunt de oproep van de Verening Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) om vast te houden aan de oorspronkelijke vaccinatiestrategie voor de gehandicaptenzorg.

Deel dit bericht