Het kabinet moet vasthouden aan de vaccinatiestrategie die mensen met een medische indicatie (18-60 jaar) prioriteit geeft. Als andere groepen voorrang krijgen en leveringsproblemen met vaccins voortduren, dreigen mensen met een medische indicatie maanden langer onbeschermd te blijven. Een groot deel van deze mensen en hun familieleden isoleert zichzelf in afwachting van het vaccin.

Vandaag – donderdag 4 februari – is in de Tweede Kamer een coronadebat, onder meer over de vaccinaties.

In een brief aan de Kamer en kabinet dringt Ieder(in) erop aan om vast te houden aan het oorspronkelijke advies van de Gezondheidsraad. De groep met een medische indicatie moet volgens dit advies zo snel mogelijk gevaccineerd de worden. In de brief die het kabinet aan de Kamer stuurt, krijgt deze groep steeds minder prioriteit.

Ieder(in): ‘Besef daarbij dat 10 tot 15 procent van deze groep al bijna een jaar in thuisisolatie zit en zelf ingrijpende beperkende maatregelen treft in sociale contacten, werk en onderwijs.’

Jeugd met een verhoogd gezondheidsrisico

Ook vraagt Ieder(in) om helderheid voor kinderen en jongeren met een verhoogd gezondheidsrisico en hun ouders. Hoe worden jeugd (18-) met een ernstig verhoogd gezondheidsrisico en hun ouders of mantelzorgers meegenomen in de vaccinatiestrategie?

Onderwijs

Veel gezinnen in de achterban van Ieder(in) maken zich zorgen over besmettingsgevaar als kinderen weer naar school gaan. Zij hebben bijvoorbeeld te maken gezinsleden die een zeer kwetsbare gezondheid hebben.

Voor deze gezinnen moet maatwerk mogelijk zijn en mag bijvoorbeeld het thuishouden van hun kind niet tot problemen leiden. Wij vragen het kabinet om te zorgen dat afstandsonderwijs aangeboden blijft. De gezinnen mogen niet in de problemen komen door meldingen bij leerplichtambtenaren als kinderen uit veiligheidsoverwegingen niet naar school kunnen gaan.

De brief aan de Tweede Kamer is hieronder te downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over