Veel gemeenten schrappen zonder enig onderzoek de huishoudelijk hulp. Ieder(in) heeft gisteren bekend gemaakt dat ze hierbij op grote schaal de wet overtreden. Staatssecretaris Van Rijn bevestigt nu dat deze gemeenten onzorgvuldig handelen. Hij schrijft, Het is van belang en wettelijk bepaald dat de gemeente een besluit goed motiveert. Het enkele feit dat een gemeente minder budget tot haar beschikking heeft is onvoldoende motivatie."

Ieder(in) is zeer verheugd dat de staatssecretaris ook aangeeft dat hij een persoonlijk gesprek de aangewezen weg vindt. Hij schrijft in zijn brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS, Er zijn signalen van gemeenten die individueel met inwoners in gesprek zijn gegaan over aanpassingen in de huishoudelijke hulp. Ik vind dat een goede handelwijze die past in de geest van de Wmo 2015, waar de gemeente naast de burgers staat en met hen in gesprek is. Deze persoonlijke benadering zorgt voor wederzijds begrip.

Komende rechtszaak

Van Rijn gaat ook nog in op de mogelijke rechtszaken die komen, Ik vind dat gemeenten zorgvuldig moeten zijn bij het aanpassen van de huishoudelijke hulp bij mensen met een lopende indicatie . Indien gemeenten dit proces desondanks niet zorgvuldig vormgeven verwacht ik dat de rechter dit zal sanctioneren.

Reactie VNG

Ook de directeur van de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) hamert op zorgvuldigheid., Dat gemeenten zorgvuldig moeten zijn bij het aanpassen van de huishoudelijke hulp bij mensen met een lopende indicatie, dat spreekt voor zich.

Daarnaast nemen veel politici stelling tegen het zomaar schrappen van huishoudelijke hulp door gemeenten. Ze eisen dat het kabinet actie onderneemt.

Zie voor de politieke reacties Binnenlands Bestuur.

Voor meer informatie over huishoudelijke hulp. Zie ook het bericht op onze site van gisteren.

Deel dit bericht

Meer nieuws over