De keukentafelgesprekken verlopen in veel gemeenten niet zoals het moet. Ook schrappen gemeenten nog steeds huishoudelijke hulp zonder deugdelijk onderzoek. Staatssecretaris Van Rijn heeft hierop nu een reactie gegeven die aan duidelijkheid niks te wensen overlaat: gemeenten gaan inderdaad in de fout en moeten hun leven beteren.

Binnenlands Bestuur meldde onlangs dat er duizenden bezwaarschriften bij gemeenten zijn ingediend over het schrappen van de huishoudelijke hulp. Bij Ieder(in) kregen we meer dan tweehonderd meldingen binnen van mensen bij wie de hulp zonder deugdelijk onderzoek was geschrapt. In zijn brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat dit niet kan, Een individuele afweging op basis van zorgvuldig onderzoek . is in de Wmo 2015 stevig verankerd en vormt de essentie van de wet.

Keukentafel

Ieder(in) en de cliëntenorganisaties die samenwerken binnen AVI, hebben onlangs gepeild hoe de keukentafelgesprekken sinds begin dit jaar verlopen. Daaruit bleek dat veel gemeenten deze gesprekken nog niet goed uitvoeren. In de brief gaat de staatssecretaris ook hierop in.

Hij schrijft, Met de cliëntenorganisaties constateer ik dat het bij een aantal gemeenten nog niet goed loopt omtrent de bejegening van cliënten tijdens het keukentafelgesprek . Uit de peiling blijkt dat mensen nog niet goed geïnformeerd zijn over de spelregels. Ik heb dit bij wethouders en andere partijen de afgelopen periode regelmatig onder de aandacht gebracht en zal partijen hierop aan blijven spreken.

En over de aanbevelingen die de AVI-partners hebben opgesteld, schrijft hij, Ik onderschrijf deze aanbevelingen en breng deze in mijn contacten met gemeenten onder de aandacht.

Onderaan dit bericht kunt u de brief van de staatssecretaris downloaden.

Meer over Zorg
Terug naar Home

Downloads:

747_Brief_Van_Rijn_over_HH_en_keukentafelgesprek.pdf – PDF (111 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over