Ieder(in) en de VGN luidden onlangs de noodklok voor een grote groep mensen die buiten de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) dreigt te vallen. Het gaat om kinderen en (jong)volwassenen die dankzij veel steun van hun ouders en omgeving thuis kunnen blijven wonen. Bij de start van het debat in de Tweede Kamer over de Wet langdurige zorg, is dit probleem nog steeds niet opgelost. Dit blijkt uit de brief die staatssecretaris Van Rijn op 9 september aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De staatssecretaris zegt in zijn brief dat er voor deze omvangrijke groep een tussenoplossing komt., Ik wil bereiken dat deze cliënten hun indicatie en pgb-budget gedurende het gehele jaar 2015 behouden binnen de Wmo en Zvw. Het jaar 2015 kan daarmee gebruikt worden om per situatie te bezien wie van deze groep mensen de zorg in 2016 vanuit de Wlz betrekken.

Ieder(in) vindt dit een slechte oplossing. Deze cliënten horen gezien hun zorgzwaarte in de Wlz. Cliënten en verzorgers worden met dit, tussenjaar‚ onnodig in onzekerheid gehouden Ze moeten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd door ze eerst in andere regelingen onder te brengen waar de overgrote meerderheid niet thuishoort.

Twijfels over waarborg

Over dit tussenjaar zegt de staatssecretaris in de brief, Voor deze 10.000 cliënten geldt dat zij vanaf 1 januari 2015 zorg krijgen vanuit de Jeugdwet, Wmo en de Zvw. Met gemeenten en verzekeraars heb ik afgesproken dat voor deze groepen het gehele jaar 2015 de zorg wordt voortgezet die zij nu hebben. Dat betekent een extra waarborg rond de toepassing van het afgesproken overgangsrecht.

Ieder(in) heeft sterke twijfels of de staatssecretaris de garantie kan waarmaken dat deze mensen in 2015 dezelfde zorg gaan krijgen. Gaan gemeenten echt alle contracten die deze mensen hebben lopen met zorgaanbieders overnemen? Dat is onwaarschijnlijk. Ook omdat veel inkoopprocedures al op hun einde lopen.

Verder maken we ons grote zorgen dat deze mensen in het tussenjaar geconfronteerd worden met allerlei omslachtige indicatieprocedures voordat ze toe worden gelaten tot de Wlz. Procedures die ook nog per gemeente kunnen verschillen.

Onnodige veranderingen

Van Rijn kiest ervoor om een grote groep mensen eerst een jaar met veel onzekerheid en een onduidelijke overgangsregeling op te zadelen om vanuit die situatie uiteindelijk de overgrote meerderheid toch toe te laten tot de Wlz. Waarom niet andersom? Wij roepen Van Rijn op om deze groep toe te laten tot de Wlz zodat ze dit jaar kunnen rekenen op goede en vertrouwde zorg. Vanuit die stabiele situatie kan het CIZ opnieuw kijken welke cliënt mogelijk toch beter past in het sociaal domein. Dat geldt zowel voor zorg in natura als voor mensen met een pgb.

Kamerdebat volgen

U kunt het Kamerdebat (plenaire zaal) over de langdurige zorg live volgen via http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/index.jsp

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over