Wordt u of uw kind binnenkort 18 jaar en heeft u of uw kind mogelijk recht op een Wajong-uitkering, dan is het verstandig die aan te vragen voor 10 september 2014. Het UWV heeft bekend gemaakt aanvragen voor een Wajong die na 10 september binnenkomen, te behandelen volgens de - strengere - regels van de Participatiewet.

Volgens de Participatiewet komen mensen alleen nog in aanmerking voor een Wajong-uitkering als ze helemaal niet kunnen werken, oftewel mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Mensen die deels kunnen werken of begeleid kunnen worden naar werk, komen vanaf 10 september niet meer in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Zij zullen voor begeleiding naar werk en voor een uitkering (bijstand) moeten aankloppen bij de gemeente. Over hoe gemeenten mensen naar werk gaan begeleiden, bestaat nog veel onduidelijkheid. En voor de bijstand gelden strengere regels dan voor de Wajong.

Waarom al vanaf 10 september?

De Participatiewet gaat in op 1 januari 2015. Waarom loopt het UWV daar al op vooruit? Dat heeft te maken met de wettelijke termijn die in de Wajong is opgenomen. Het recht op een Wajong-uitkering kan pas ontstaan na 16 weken na de dag van de aanvraag. Ook als het UWV eerder tot een besluit komt (bijvoorbeeld na zes weken), kan het recht op Wajong toch niet eerder ingaan dan zestien weken vanaf de dag van de aanvraag.

Meer over de Geldzaken
Meer over Werk
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over