De Wtcg en de Compensatie eigen risico (CER) zijn recent afgeschaft. Ter compensatie hebben gemeenten budget ontvangen om op maat inkomensondersteuning te geven aan mensen die dat nodig hebben. Ieder(in) heeft laten onderzoeken hoe gemeenten deze nieuwe taak oppakken. Veel gemeenten hebben ervoor gekozen dit budget te ontsluiten via een gemeentelijke collectieve zorgverzekering, blijkt uit onderzoek van bureau BS&F.

Bijna 80% van de gemeenten biedt een uitgebreide gemeentepolis aan met vergoedingen die voor veel mensen met een beperking belangrijk zijn. De polis dekt kosten voor onder andere fysiotherapie, geneesmiddelen, hulpmiddelen en preventie en geeft tevens een financiële vergoeding voor eigen bijdragen en het verplichte eigen risico.

Bijdrage in premie

Bovendien geven gemeenten een substantiële bijdrage in de premie van de uitgebreide gemeentepolis: gemiddeld, €340,- per jaar. Positief is ook dat meer dan de helft van de gemeenten een inkomensgrens hanteert van 120% of hoger van de bijstandsnorm. Zo hebben dus ook mensen boven bijstandsniveau toegang tot dit alternatief voor de Wtcg en CER.

Al met al lijken deze collectieve verzekeringen een aantrekkelijke optie voor veel chronisch zieken en mensen met een beperking. Een punt van aandacht is wel dat het overstappen soms moeilijk is of niet kan bij een PGB of als men speciale hulpmiddelen nodig heeft. Ieder(in) is van mening dat zorgverzekeraars hier coulanter moeten zijn.

Ook vindt Ieder(in) het belangrijk dat gemeenten naast deze polis ruimte houden voor individueel maatwerk. Op die manier kan men bijvoorbeeld ook compensatie bieden als het nodig is aan mensen die boven de inkomensgrens zitten. Of aan mensen in instellingen voor wie de gemeentepolis minder interessant is, omdat de instelling de meeste ziektekosten dekt.

Wat zijn uw ervaringen?

Ieder(in) schort een definitief oordeel nog even op. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met deze collectieve polissen en met andere vormen van inkomensbeleid voor mensen met een beperking. Daarom organiseert Ieder(in) op 19 maart een gesprek waarin u uw ervaringen kenbaar kan maken. Ook lokale belangenbehartigers zijn hier zeer welkom.

De uitkomsten van dit gesprek kunnen op lokaal niveau worden gebruikt voor het verder verbeteren van de collectieve verzekeringen. Ook wil Ieder(in) zo zicht krijgen op andere en aanvullende oplossingen die gemeenten hanteren.

U kunt zich aanmelden via het secretariaat van Ieder(in), post@iederin.nl.

Zie ook ons eerdere bericht over deze verzekeringen

Het onderzoek van BS&F kunt u hieronder downloaden.

Meer weten over inkomensondersteuning?

Wilt u meer weten over de diverse vormen van inkomensondersteuning die mogelijk zijn in een gemeente? Download dan hieronder de handreiking inkomensondersteuning.

Meer over Geldzaken
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over