Vandaag start de Eerste Kamer met de behandeling van de WMO 2015. Maar terwijl de wet nog niet eens is goedgekeurd, zijn gemeenten nu al aan het voorsorteren. Veel gemeenten brengen de huishoudelijke hulp, met name het schoonmaakdeel, onder in de algemene voorzieningen. Dit betekent dat mensen zelf moeten gaan betalen en dat er geen mogelijkheid meer is om het via een pgb te regelen.

Bij het Meldpunt van Ieder(in) kwam vorige week een melding binnen van een chronisch zieke mevrouw die van de gemeente (Heerenveen) te horen kreeg dat haar huishoudelijke hulp zou worden geschrapt., Kunt u niet zelf uw huis schoonhouden, dan krijgt u geen hulp meer van de gemeente. U moet dit in het vervolg zelf regelen‚ schrijft de gemeente kortweg.

Bij de gemeente Westervoort wordt voorgesteld om vanaf 2015 te volstaan met te verwijzen naar wat er al extern op de markt wordt aangeboden (particulier of via thuiszorg), en daarbij eventueel te bemiddelen. Amersfoort kiest ervoor om deze huishoudelijke hulp, ook wel HH1 genoemd, onder te brengen in een algemene voorziening. Mensen kunnen dan tegen betaling schoonmaakhulp inkopen bij bepaalde aanbieders.

Overgangsregelingen

Wat verder ook opvalt is dat gemeenten heel diverse, overgangsregelingen‚ in gedachten hebben, varierend van 0 tot 24 maanden. Het gebruikelijkst is een overgangstermijn van 6 maanden, d.w.z.het besluit gaat in per 1 juli 2015.

Ieder(in) vindt het schrappen van voorzieningen zonder te kijken naar iemands persoonlijke situatie onverantwoord. In een zorgvuldig persoonlijk gesprek met de cliënt moet steeds gekeken worden naar een passende oplossing. En dat geldt al helemaal voor de mensen die op dit moment een indicatie voor huishoudelijke hulp hebben en waar geen verandering in hun situatie is opgetreden.

Zorgvuldige communicatie

Ieder(in) vindt ook dat er zorgvuldig moet worden gecommuniceerd over veranderingen in de zorg. Bij het voorbeeld van de gemeente Heerenveen is hiervan geen sprake. De gemeente schrijft in de brief zelfs dat de gemeenteraad het, besluit‚ nog moet bevestigen. Met andere woorden: alles kan nog veranderen! Dit is geen manier om met kwetsbare burgers om te gaan en zaait nodeloos paniek.

Meldingen

Dreigt u ook uw huishoudelijke hulp kwijt te raken? U kunt dat melden bij het meldpunt van Ieder(in). Deze signalen nemen wij dan mee in onze belangenbehartiging. In september zal Ieder(in) starten met een speciaal meldpunt over de veranderingen in de zorg. Daarover binnenkort meer. Voor meer informatie over uw rechten en plichten als het gaat om huishoudelijke hulp, en die van de gemeente, zie de bijlage die u hieronder kunt downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over