Een grote meerderheid van de gemeentelijke websites is niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Dit bleek onlangs weer uit onderzoek dat de Stichting Drempelvrij in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. De websites zijn niet goed bruikbaar voor mensen die bijvoorbeeld visueel, verstandelijk of motorisch beperkt zijn.

Vanaf 1 januari 2015 moeten gemeentelijke websites voldoen aan internationale normen voor de toegankelijkheid van websites. Uit het onderzoek bleek dat slechts zo‚ n 7% van de gemeenten hieraan voldoet. 60% van de gemeenten gaf aan dat ze aan de toegankelijkheid van de site werken. Maar een toegankelijke website heeft dat dus nog niet opgeleverd. Opvallend is dat vooral kleine gemeenten een toegankelijke website hebben.

Hoe kan het beter?

Als de website van uw gemeente ook slecht toegankelijk is, wijs uw gemeente dan op haar verantwoordelijkheid. Verder kunt u de gemeente en de betrokken webbouwers al op het goede spoor zetten door ze te wijzen op de richtlijnen waaraan de gemeentelijke website moet voldoen. Die zijn te vinden op de website van de Stichting Drempelvrij.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over