Veel nieuwbouwwoningen zijn niet geschikt voor mensen die met hulpmiddelen of zorg langer thuis moeten blijven wonen. Dit blijkt uit een enquète die het VACpunt Wonen heeft gehouden onder de Adviescommissies Wonen. De uitkomst van de enquète bevestigt de zorg die Ieder(in) heeft over het beleid voor Langer zelfstandig wonen. Daarin is te weinig aandacht voor het tekort aan geschikte woningen en woonvormen.

Nieuwbouwwoningen blijken onvoldoende levensloopgeschikt en sluiten daarom niet aan bij de verschuivingen op het gebied van wonen en zorg. Veel nieuwbouwwoningen hebben een kleine entree en hal, smalle gangen en portalen en kleine sanitaire ruimten die met een rollator of rolstoel beperkt toegankelijk zijn.

Ook blijken deuren de door- en toegankelijkheid in een woning te belemmeren. Deuren spelen een essentiële rol in de toegankelijkheid en flexibiliteit van een woning. Deuren die de verkeerde kant op draaien of onjuist gepositioneerd zijn, zorgen voor een inefficiënte indeling van de woning. Daarnaast zorgen verkeerd afgehangen toiletdeuren, soms in combinatie met het ontbreken van het principe ‘slotzijde aan potzijde‚, voor toegankelijkheidsproblemen. Ook geven hoge drempels bij de in- en uitgang (balkons) problemen.

Goed wonen

Goed wonen betekent kunnen kiezen waar en met wie je woont, je huis en je woonomgeving kunnen gebruiken en je er thuis en veilig voelen. Dat vraagt onder meer om keuzemogelijkheden en om woningen die praktisch bruikbaar zijn. De rapportage van VACpunt Wonen laat zien dat het met de keuzemogelijkheden en de bruikbaarheid van woningen niet de goede kant opgaat.

Actieplan Ieder(in)

Ieder(in) heeft samen met het LPGGz en de NPCF een actieplan Wonen opgesteld met daarin 10 punten om de woonkwaliteit van mensen met een beperking te verbeteren. Uit de enquète van VACpunt Wonen blijkt dat de actiepunten, Zorg voor voldoende geschikte woningen en woonvormen‚ en, Verbeter de toegankelijkheid van buitenruimten‚ onverminderd aandacht vragen.

Ieder(in) vindt het verontrustend dat de overheid volop inzet op langer zelfstandig wonen van mensen met een beperking en ouderen, zonder dat daarvoor in het woondomein de randvoorwaarden aanwezig zijn.

Lees hier onze visie op wonen en ons actieplan – PDF (141 KB)
Lees hier onze visie op wonen en ons actieplan – docx ()

Meer over Wonen
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over