Veel gemeenten bieden gunstige collectieve zorgverzekeringen aan. Deze zijn bedoeld voor mensen met een klein inkomen, die veel kosten maken voor hun zorg. Als dit voor u het geval is, informeer dan bij uw gemeente. U kunt nog tot 31 december wisselen van zorgverzekeraar.

Elke gemeente heeft zijn eigen regelingen voor mensen met een laag inkomen. Een collectieve zorgverzekering kan daarvan onderdeel uitmaken. De inhoud, vergoedingen en premie verschillen per gemeente en aangeboden zorgverzekering. Met een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon komt u doorgaans in aanmerking voor een collectieve zorgverzekering. In meer dan 150 gemeentens wordt uitgegaan van een grens van 120% of hoger. Bijna 273 gemeentes bieden een uitgebreide dekking.

Deelnemen aan de collectieve zorgverzekering bij de gemeente kan om twee redenen interessant voor u zijn:

  1. Veel gemeentes hebben een uitgebreide dekking, waarin ook een compensatie van de eigen bijdrage WMO en vergoeding van het eigen risico is opgenomen.
  2. Er is een financieel voordeel te behalen, door de bijdrage van gemeente.

Kijk op de website gezondverzekerd.nl om te zien wat uw gemeente aanbiedt. Met deze website kunt u een vergelijking maken met andere zorgverzekeringen. Verder hulp bij het keuzeproces vindt u op onze website, klik hier.

Meer over Zorg
Meer over Geldzaken
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over