Mensen die gebruik maken van een scootmobiel, mogen uit veiligheidsoverwegingen niet in hun scootmobiel blijven zitten als zij met taxivervoer van Valys mee gaan. Voor sommige mensen levert dit problemen op omdat zij niet uit de scootmobiel k√∫nnen. Zij zijn niet mobiel óf maken gebruik van een zuurstofapparaat dat aan de scootmobiel vast zit. Vilans deed eerder onderzoek naar dit probleem. De kennisorganisatie geeft adviezen om het vervoer voor mensen in een scootmobiel veiliger te maken. Dit veiliger maken is echter een zeer kostbare aangelegenheid.

Vilans deed in 2010, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, onderzoek naar scootmobielen in het taxivervoer. De vraag was, Zijn scootmobielen geschikt te maken als zitplaats in taxivervoer en hoe brengen we dat in praktijk?‚ Met dit onderzoek wordt het probleem voor mensen die niet uit hun scootmobiel kunnen tijdens Valys-vervoer onderkend.

Adviezen

Vilans geeft een aantal adviezen om dit probleem aan te pakken:

Zorg voor een veilige verankering van de scootmobielen in de taxi’s. Maak het liftgebruik veiliger. Laat gemeenten botsveilige scootmobielen verstrekken: dit zijn zodanig aangepaste scootmobielen dat zij veilig zijn als zitplaats tijdens taxivervoer.

Kostbaar

Volgens Vilans vraagt het gebruik v+H29an een scootmobiel als zitplaats erg veel aanpassingen. Niet alleen in de constructie van scootmobielen maar ook bij voertuigen, vastzetsystemen, voertuigliften. Dit is erg kostbaar. En het is niet zomaar gerealiseerd. Is dit dan de juiste oplossing? Hoe kan het anders?

Reëel probleem

Hoewel het gaat om een beperkt aantal scootmobielgebruikers, zijn de problemen om veilig vervoerd te kunnen worden reëel. Vervoer is immers noodzakelijk om deel te kunnen nemen in de maatschappij. Gebruikers van scootmobielen, maar ook belangenbehartigers, kunnen meedenken over mogelijke oplossingen. Dit kunnen ook individuele oplossingen zijn (maatwerk) of de keus voor een ander hulpmiddel. Deel uw ideeën met elkaar. Meld ze bij Blijf Veilig Mobiel.

Meer informatie

Lees hier het onderzoeksrapport van Vilans over scootmobielen in het taxivervoer.

Deel dit bericht

Meer nieuws over