In het programma 'Blijf Veilig Mobiel' werken tien landelijke belangenorganisaties samen aan het stimuleren van mensen met een beperking en ouderen om langer veilig mobiel en fit te blijven. Projectleider Liesbeth Boerwinkel: "De afgelopen jaren hebben we met elkaar veel nuttige producten gemaakt over veilige mobiliteit. De verkeersveiligheid voor oudere en kwetsbare verkeersdeelnemers staat nu meer op de agenda van allerlei betrokken organisaties.'

Het samenwerkingsverband Blijf Veilig Mobiel (BVM) is in 2008 gestart. Met tien belangenorganisaties die een achterban hebben van senioren of mensen met een beperking. Liesbeth Boerwinkel werkt bij de ANBO, de belangenorganisatie voor senioren. De ANBO is de trekker van het programma BVM. De CG-Raad is ŽŽn van de samenwerkingspartners. Liesbeth: “Het uitgangspunt van BVM was dat we ons zouden richten op senioren. Gaandeweg is dat uitgebreid met mensen met een functiebeperking. De CG-Raad heeft wat dat betreft een grote invloed gehad.’

Overheid

BVM krijgt subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Liesbeth: “Het ministerie vertelde destijds dat het goed ging met de verkeersveiligheid maar dat het aantal ziekenhuisgewonde senioren alsmaar toenam. We wilden met BVM niet afgerekend worden op het verminderen van het aantal ziekenhuisgewonden. Er komen immers steeds meer ouderen, die ook steeds meer en langer deelnemen aan het verkeer. Wat we met het programma wel willen, is dat mensen meer naar buiten gaan en veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Omdat dat gezond is en omdat je er fit door blijft.’

Resultaten

In de zomer van 2013 zijn de activiteiten van BVM geŽvalueerd. Een belangrijk resultaat is dat de veilige mobiliteit voor oudere en kwetsbare verkeersdeelnemers nu meer op de agenda staat. Alle partners van BVM vinden dat het goed gaat en dat BVM verder moet. Liesbeth: “BVM werkt aan een voorstel om nog twee jaar tijd te krijgen voor het promoten van de producten bij senioren en mensen met een functiebeperking. Daarvoor willen we vooral contact zoeken met organisaties die invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijk, lokaal of individueel niveau. En met organisaties die gericht zijn op mantelzorg en huisartsenzorg.’

Trots op producten

Liesbeth is het meest trots op het product -schema individueel mobiliteitsadvies’. Liesbeth: “Omdat dit een brug slaat naar de sectoren zorg en welzijn en daardoor vernieuwend is. Het doel van het schema is om professionals en vrijwilligers een eenvoudig instrument te geven waarmee ze de doelgroep goed kunnen adviseren. Door eerst mobiliteit – of juist immobiliteit – ter sprake te brengen en daarna goed door te verwijzen. Het schema is getest door onder meer wijkverpleegkundigen. Zij vonden het een eyeopener.’

De boekjes -seniorenproof wegontwerp’ bieden gemeenteambtenaren die zich bezig houden met de infrastructuur van de wegen, goede houvast. Liesbeth: “Onze mobiliteitsambassadeurs kunnen het goed gebruiken bij hun lobby met de gemeente over dit onderwerp.’

Een uitdaging is het onder de aandacht brengen van de driewielfiets. Liesbeth: “Het is een goed hulpmiddel voor mensen die door evenwichtsproblemen minder mobiel zijn Žn als vervanging van de scootmobiel. De driewielfiets kost ook minder dan de scootmobiel. Er zijn zeer sportieve modellen. Hoe meer mensen er op rijden, hoe gewoner het gaat worden.’

Mobiliteitsambassadeurs en belangenbehartigers

BVM heeft zo’n 40 mobiliteitsambassadeurs. Dit zijn ervaringsdeskundigen, vooral van de Oogvereniging en van lokale platforms. Liesbeth: “De mobiliteitsambassadeur geeft signalen die veilige mobiliteit van de doelgroep in de weg staan, door aan de gemeente. Hij gebruikt daarbij de producten en adviezen van BVM.’

Ook andere belangenbehartigers kunnen met behulp van BVM lokaal aandacht vragen voor veilige mobiliteit. Liesbeth: “Bijvoorbeeld voor het verantwoord verstrekken van vervoer- en hulpmiddelen voor mensen met een functiebeperking. Of voor een infrastructuur die voor iedereen toegankelijk is.’

Klik hier voor de website Blijf Veilig Mobiel of e-mail naar info@blijfveiligmobiel.nl.

Deel dit bericht

Meer nieuws over