Donderdag 6 oktober debatteert de Tweede Kamer over het Armoede en schuldenbeleid. Samen met de Landelijke Armoede Coalitie vraagt Ieder(in) aandacht voor verbetering van de bestaanszekerheid en voor een beter gerichte compensatie van energiekosten voor mensen met een beperking of chronische aandoening.  

Voorstellen Prinsjesdag

Op Prinsjesdag zijn verschillende maatregelen aangekondigd om de bestaanszekerheid te verbeteren. Wij hebben de Kamerleden gevraagd ervoor te zorgen dat het definitieve pakket aan maatregelen toereikend is om rond te kunnen komen en deel te kunnen nemen aan de samenleving. Zowel voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen als voor mensen die rond het sociaal minimum zitten. En voor de groep mensen met een hoger inkomen, maar die vanwege de energieprijsstijging en inflatie door het ijs dreigt te zakken.

Maatwerk in energiecompensatie noodzakelijk

Wij zien dat mensen nú in de kou zitten. Zij hebben een bodem van bestaanszekerheid en perspectief nodig. Het energieplafond is een goede stap om die bodem en dat perspectief te bieden. Voor mensen met een chronische ziekte of beperking is dat echter niet toereikend. Juist vanwege hun beperking of chronische ziekte gebruiken zij meer elektriciteit (elektrische hulpmiddelen en apparatuur en extra verwarming). Hierdoor hebben zij een onvermijdbare hogere energierekening en komen zij boven het energieplafond uit. Voor deze groep willen wij een gerichte compensatieregeling. Ook zal er een praktisch werkende oplossing moeten komen voor mensen die wonen in wooninitiatieven waar zij zorg en ondersteuning krijgen en een collectieve energierekening hebben.

Duurzaam toereikend pakket

De energielasten zijn niet het enige probleem; de prijzen voor veel boodschappen zijn met 25% gestegen waardoor mensen niet uitkomen met hun leefgeld. Ook niet nadat de energierekeningen gecompenseerd zijn. Daarom stellen de partijen van de Armoede Coalitie aanvullende maatregelen voor, om de bestaanszekerheid te blijven garanderen. Wij willen dat de stijging van het minimumloon – met volledige koppeling aan de uitkering – wordt doorgetrokken tot € 14,- per uur. Verder is het belangrijk dat de wijziging in de huurtoeslag leidt tot verbetering i.p.v. verslechtering van de inkomenssituatie van de ontvangers en moeten de woonlasten worden gemaximeerd. Tot slot vinden wij dat de overheid moet stoppen met de boete voor mensen die bij het CAK in de wanbetalersregeling komen voor de Zorgverzekeringswet en de hogere bestuursrechtelijke boete van €152.20 per maand moeten gaan betalen.

Landelijk kader voor lokaal beleid

De sociale alliantie vraagt ook om een landelijk kader voor decentraal beleid. Wij vragen extra aandacht voor mensen die net boven de 120% van het sociaal minimum zitten en bijvoorbeeld door extra zorgkosten in een armoedeval belanden. Zij komen in veel gemeenten niet in aanmerking voor energietoeslag, niet voor de eenmalige huurverlaging en vaak ook niet voor bijzondere bijstand.  

Volg hier het debat op 6 oktober van 13.45 – 17.45 uur

Deel dit bericht