Van Rijn gaat de Wlz op een aantal punten aanpassen. In de Wlz blijft het toch mogelijk om een PGB te combineren met Zorg in natura. En mensen die aangewezen zijn op verblijf maar desondanks nu een indicatie hebben voor extramurale zorg, houden toegang tot zorg uit de Wlz in functies en klassen. Ieder(in) heeft hier altijd voor gepleit en is dus blij met deze aanpassingen. Verder heeft Van Rijn aangekondigd de Wlz gefaseerd te gaan invoeren.

Een Pgb kunnen blijven combineren met Zorg in natura is met name goed nieuws voor mensen die nu dagbesteding hebben. Zij hoeven straks niet gedwongen naar een andere dagbesteding. Het behouden van recht op toegang tot de Wlz voor mensen die aangewezen zijn op verblijf maar nu ondanks toch een indicatie voor extramurale zorg hebben, is goed nieuws voor thuiswonende ernstig meervoudig gehandicapte kinderen/jongeren en hun familie.

Afgeslankte AWBZ

Uitgangspunt is dat de Wmo en Jeugdwet per 1 januari naar de gemeenten gaan. Dat betekent dat ongeveer 600.000 mensen niet langer onder de AWBZ vallen. De 200.000 mensen die overblijven en een intensieve zorgvraag hebben, komen uiteindelijk onder de Wlz te vallen.

Om nog concretere te zijn: nieuwe cliënten met een zorgzwaartepakket VG 3 en hoger vallen onder de Wlz en met een V&V 4 en hoger eveneens. Cliënten die nu al een ZZP indicatie hebben (ook een lage indicatie) en in een instelling wonen, behouden het recht om in een instelling te blijven wonen.

Politiek tijdpad

Begin deze week heeft de staatssecretaris de antwoorden op de door de Tweede Kamer gestelde vragen over de Wlz (tweede ronde) naar de kamer gestuurd. Nu zal de Kamer de pleniare behandeling van het wetsvoorstel plannen. Dat zal niet eerder zijn dan medio september. Voor invoering van de nu aankondigde aanpassingen stuurt Van Rijn in september een tweede nota van wijziging naar de Tweede Kamer.

Van Rijn hoopt dat de Eerste Kamer voor 1 november het wetsvoorstel heeft aangenomen. Dat betekent dat er per 1 januari 2015 geen wezenlijke veranderingen worden doorgevoerd in de bekostiging van zorg (zzp-bekostiging), de regionale zorgkantoorindeling, de AZR-registratie en de zorginkoop.

Afgeslankt AWBZ lijkt op Wlz

Mocht het onverhoopt niet lukken de Wlz op tijd in te voeren, dan wordt de AWBZ dus in afgeslankte vorm voortgezet. De versmalde AWBZ zal, in materiële zin zoveel als mogelijk lijken op de Wlz. Zo zullen de geplande veranderingen in de indicatiestelling sowieso per 1 januari 2015 doorgaan. Indicatiestelling door de instellingen verdwijnt. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gaat op een nieuwe, meer persoonlijke manier indiceren. Bij binnenkomst van de aanvraag bij het CIZ vindt er direct een weging plaats. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden van cliënten. Nieuwe cliënten en cliënten van wie de huidige zzp-indicatie in 2015 verloopt, krijgen met deze verandering te maken. Zij zullen waarschijnlijk een nieuwe indicatie krijgen volgens de nieuwe regelgeving.

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over