Heeft uw kind thuis persoonlijke verzorging nodig of moet u die nog aanvragen? Per 1 januari 2018 gaat er in de vergoeding van deze zorg iets veranderen. De verandering geldt niet voor iedereen. Wat verandert er?

De persoonlijke verzorging voor kinderen wordt vanuit twee verschillende wetten vergoed: de Jeugdwet (de gemeente) en de Zorgverzekeringswet (de zorgverzekeraar). Vanaf 1 januari vindt er voor een kleine groep kinderen een verandering plaats in de verdeling van de zorg tussen deze twee wetten (nieuwe afbakening).

Geneeskundige aard

De verandering geldt voor kinderen die nu vanuit de Jeugdwet persoonlijke verzorging krijgen die geneeskundig van aard is. Deze (kleine groep) kinderen krijgen vanaf 1 januari deze verzorging uit de Zorgverzekeringswet. In veel gevallen zijn dit de kinderen die nu ook al verpleging vanuit hun zorgverzekering krijgen.

De verandering geldt niet voor kinderen die nu vanuit de Jeugdwet persoonlijke verzorging krijgen die gericht op het beter kunnen meedoen in het dagelijks leven (verzorging die dus niet geneeskundig van aard is). De persoonlijke verzorging blijft voor deze groep kinderen ook na 1 januari vergoed vanuit de Jeugdwet (de gemeente).

De verandering heeft ook geen gevolgen voor kinderen die nu persoonlijke verzorging krijgen vanuit de regeling intensieve kindzorg (zorgverzekeringswet). Zij blijven vanaf 1 januari 2018 deze zorg krijgen vanuit de zorgverzekeringswet.

En ook voor kinderen die nu persoonlijke verzorging krijgen vanuit de Jeugdwet omdat zij een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking hebben, verandert er niets. Zij blijven na 1 januari 2018 vrijwel altijd onder de Jeugdwet vallen.

Zorg zonder onderbreking

Omdat de verandering ingewikkeld is (het gaat over verschillende wetten en instanties), kan dit in de praktijk tot problemen leiden. Voor kinderen en ouders die ermee te maken krijgen, moet de overgang naadloos verlopen. Het is daarom belangrijk dat gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders er alles aan doen om te zorgen dat kinderen op tijd en zonder onderbreking de noodzakelijke verzorging blijven krijgen.

Wat kunt u doen?

De inschatting of de verzorging van geneeskundige aard is, wordt gemaakt door kinderverpleegkundigen. Zij maken samen met het kind en/of de ouders de afweging welke verpleging en persoonlijke verzorging nodig is en of die van geneeskundige aard is. Wilt u weten of deze verandering op u en uw kind betrekking heeft, neem dan contact op bij uw gemeente en/of zorgverzekeraar. Krijgt u geen duidelijkheid, neem dan contact op met het Juiste Loket.

Vragen of problemen? Bel het Juiste Loket

Stuit u op problemen of onduidelijkheden vanwege deze verandering, neem dan contact op met het Juiste Loket. Medewerkers van het Juiste Loket kijken samen met u naar uw vraag/probleem, geven informatie en proberen ervoor te zorgen dat samen met de verantwoordelijke instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB) een oplossing wordt gevonden.

Meer over Zorg
Meer over Geldzaken
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over