Leerlingen tot 18 jaar die vanuit de AWBZ zijn overgegaan naar de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen automatisch een aangepaste Wlz-indicatie. Dit is goed nieuws voor scholieren die op school zorg nodig hebben. De aangepaste Wlz-indicatie geeft meer mogelijkheden om zorg op school te organiseren.

Alleen, hoge‚ zorgzwaartepakketten zijn overgegaan naar de Wlz. Het CIZ past de Wlz-indicatie aan voor kinderen met de volgende, hoge‚ zorgzwaartepakketten:

  • lichamelijke beperking (LG): 2 en 4-7,
  • zintuiglijke beperking (ZG): 2 en hoger,
  • verstandelijk gehandicaptenzorg (VG): 4 en hoger.

Zorg op school

De aangepaste indicatie geeft meer mogelijkheden om bijvoorbeeld zorg op school te organiseren. Ouders maken met de school afspraken over welke zorg op school noodzakelijk is. Deze zorg wordt betaald uit het Wlz-budget van de leerling.

Automatisch

Het CIZ stuurt in augustus 2015 aan iedereen die in aanmerking komt voor een verhoogde indicatie automatisch een aangepast indicatiebesluit. U hoeft hiervoor zelf dus niets te doen.

Dagbesteding

Het aangepaste indicatiebesluit wordt uitgebreid met de indicatie, dagbesteding. In de AWBZ werd nog onderscheid gemaakt tussen dagbesteding en onderwijs (onderwijs was, voorliggend), maar in de Wlz is dat niet meer het geval. De Wlz-indicatie, dagbesteding‚ mag dus ook voor zorg op school ingezet worden (en ook tijdens schoolvakanties en in het weekend).

Pgb of zorg in natura

Omdat het om een administratieve verlenging van een indicatiebesluit gaat, vermeldt het CIZ in het aangepaste indicatiebesluit standaard de leveringsvorm, zorg in natura‚ (ZIN). Bij een administratieve verlenging neemt het CIZ geen contact met u op. Daardoor heeft het CIZ geen actuele informatie of u een (gedeeltelijk) Pgb heeft of zorg in natura ontvangt.

Deze informatie is wel bekend bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor zorgt ervoor dat uw kind de zorg op dezelfde manier blijft ontvangen. U houdt dus uw leveringsvorm – Pgb of zorg in natura – zoals die op het moment van de indicatieverlenging bekend is bij het zorgkantoor.

Geen aangepaste indicatie ontvangen?

Heeft u op 1 september geen nieuw indicatiebesluit ontvangen van het CIZ en denkt u dat uw kind er wel voor in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Juiste Loket: meldpunt@juisteloket.nl of 030-7897878.

In onderstaande situaties komt uw kind

niet

in aanmerking voor een verhoogde indicatie:

Uw kind heeft n√° 1 januari 2015 een Wlz-indicatie gekregen
Heeft het CIZ de zorgvraag van uw kind n√° 1 januari 2015 beoordeeld? Bijvoorbeeld vanwege een herindicatie of voor een eerste indicatie? In het Wlz-indicatiebesluit van 2015 is de dagbesteding al opgenomen in het Wlz-zorgprofiel. Deze indicaties worden daarom niet aangepast.

Uw kind heeft een indicatie voor het zorgzwaartepakket VG 3
Het AWBZ zorgzwaartepakket VG 3 valt onder de, lage‚ zorgzwaartepakketten en is overgegaan naar de Jeugdwet. Uw kind heeft dus geen Wlz-indicatie en krijgt daarom geen brief van het CIZ. Als uw kind extra zorg op school nodig heeft, kunt u dat met de school van uw kind bespreken. De school heeft zelf budget om extra zorg te organiseren.

Uw kind heeft een indicatie voor een LVG-zorgzwaartepakket
De AWBZ zorgzwaartepakket voor LVG vallen onder de, lage‚ zorgzwaartepakketten en zijn overgegaan naar de Jeugdwet. Uw kind heeft dus geen Wlz-indicatie en krijgt daarom geen brief van het CIZ. Als uw kind extra zorg op school nodig heeft, kunt u dat met de school van uw kind bespreken. De school heeft zelf budget om extra zorg te organiseren.

Handreiking Onderwijs en zorg

Voor ouders en scholen die samen voor een kind goede zorg op school moeten organiseren, is de Handreiking Onderwijs en zorg verschenen. In deze handreiking vindt u:
– informatie over het nieuwe zorgsysteem
– een stappenplan voor passende ondersteuning
– een gesprekshandleiding voor ouder en school

Handreiking Onderwijs en zorg (pdf)

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over