Woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen. Om te zorgen dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan stemmen is het belangrijk dat de verkiezingen toegankelijk zijn. Hieronder zetten wij onder elkaar waar je op mag rekenen als je gaat stemmen en waar je op kan letten bij het kiezen van de plek waar je gaat stemmen.
Illustratief: rood stempotlood en de tekst 'stemmen'.

Toegankelijke stembureaus

Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dat staat in de Kieswet. Wil je weten hoe toegankelijk het stembureau bij jou in de buurt is? Of er extra voorzieningen zijn zoals een toegankelijk toilet? En of een stembureau bijvoorbeeld een stemhulpmiddel voor mensen met een visuele beperking heeft? Je kunt dat allemaal opzoeken op de website Waarismijnstemlokaal.nl.

Vind je het zoeken op deze website lastig, dan kun je dit ook navragen bij je gemeente. Dit jaar zijn er ook steeds meer gemeenten die extra voorzieningen hebben die de toegankelijkheid verbeteren.

Stemmen met een visuele beperking

Voor mensen die niet goed kunnen zien, moeten in elk stembureau de volgende zaken geregeld zijn:

  • Er moet een vergrote kandidatenlijst hangen.
  • Er moet minimaal één leesloep aanwezig zijn.
  • Er moet goede verlichting in het stemhokje zijn.

Mensen met een visuele beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje. Hiervoor mag je zelf iemand meenemen. Of je vraagt hulp aan iemand van het stembureau. In een aantal gemeenten kan je stemmen met een stemmal. Op de site van de Oogvereniging kan je lezen waar dit kan: Stemmen met een oogaandoening – Oogvereniging

Stemmen met een (licht) verstandelijke beperking

Heb je een (licht) verstandelijke beperking? Dan mag je géén hulp krijgen in het stemhokje. Wel mag je buiten het stemhokje uitleg krijgen. Bijvoorbeeld over het stembiljet. Op de website Hoewerktstemmen.nl vind je goede uitleg over het stemmen. En je kunt er ook oefenen.

ProDemos ontwikkelde speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking het programma ‘Stem jij ook?’ Op de speciale website ‘Stem jij ook?’ vind je informatie over het stemmen. Op de site van ProDemos vind je ook tips en filmpjes van partijen die meedoen aan de provinciale verkiezingen

Stemmen met een auditieve beperking

Op de website van stichting Hoormij-NVVS staan tips over hoe om te gaan met mensen met een gehoor of evenwichtsaandoening. In een aantal gemeenten is het stembureau gebarentaalvaardig. En er zijn ook gemeenten die werken met een tolk op afstand.

Stembureaus met extra voorzieningen

  • Prikkelarm stembureau

Op steeds meer plaatsen wordt ook gewerkt met een prikkelarm stembureau. De gemeente Amersfoort is hier een voorbeeld van. Kijk daarvoor op: Prikkelarm Stembureau | Gemeente Amersfoort

  • Coronaproof stembureau

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gemeenten gevraagd minimaal één stembureau in de gemeente geschikt te maken om ‘coronaproof’ te kunnen stemmen. Dit houdt in dat er ruimte is om 1,5 meter afstand te houden, er zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer is in de looproute en dat er kuchschermen zijn geplaatst. Mondkapjes en desinfectiemiddelen zijn ook aanwezig.

  • Inclusief stembureau

Dit jaar zijn er veel gemeenten waar prokkelduo’s actief zijn in het stembureau. Kijk hier welke gemeenten meedoen aan dit initiatief.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie. Je kan er bijvoorbeeld ook een video vinden over hoe stemmen met een stemmal werkt. Ook vind je hier informatie over het afgeven van een machtiging als je wilt dat iemand voor jou gaat stemmen. Ga voor deze en meer informatie naar: Wat is er bij verkiezingen geregeld voor kiezers met een beperking? | Rijksoverheid.nl.

Meldpunt

Als toegankelijkheid voor jou belangrijk is, willen we je vragen je ervaringen hiermee bij het stemmen tijdens deze verkiezing te melden. Zowel positieve als negatieve ervaringen zijn welkom! Dit kun je doen door een korte vragenlijst in te vullen, maar telefonisch melden is ook mogelijk. Kijk voor alle informatie hierover op: https://iederin.nl/is-de-verkiezing-voor-de-provinciale-staten-toegankelijk/

 

 

Deel dit bericht