Het kabinet werkt aan een voorstel waarmee gemeenten wordt toegestaan om parkeertarieven aan te passen op grond van emissies van een auto. Ieder(in) wijst de betrokken ministeries erop dat deze milieumaatregel geen nadelen mag opleveren voor mensen die zijn aangewezen op een aangepaste diesel- of benzineauto.

Tot nu toe mogen parkeertarieven alleen afhankelijk zijn van parkeerduur, parkeertijd, oppervlakte en plaats. In een internetconsultatie vragen het ministerie van Infrastructuur/Verkeer en het ministerie van Binnenlandse Zaken om een reactie op een voorstel om gemeenten toe te staan hun parkeertarieven aan te passen op grond van de uitlaatgasemissies van een auto. Daarbij zouden dan bijvoorbeeld lagere parkeertarieven kunnen gaan gelden voor elektrische auto’s, terwijl voor andere auto’s hogere tarieven in rekening worden gebracht.

Aangepaste auto

Alhoewel Ieder(in) elk streven om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren toejuicht, willen wij de minister er wel attent op maken dat de wijziging geen nadelig effect mag hebben op mensen die noodgedwongen in auto’s op fossiele brandstoffen rijden.

In Nederland zijn duizenden mensen met een beperking of chronische ziekte aangewezen op hun aangepaste diesel- of benzine-auto. Meestal gaat het om dure aanpassingen op maat, deels gefinancierd door gemeenten en nog lang niet afgeschreven.

Niet op te brengen kosten

Deze mensen kunnen niet gemakkelijk overstappen op een elektrische auto.  Ze hebben deze auto ook echt nodig om deel te nemen aan de maatschappij. Wij vragen de minister hier rekening mee te houden in haar wetsvoorstel en ervoor te zorgen dat deze mensen niet geconfronteerd worden met onvermijdbare kostenverhogingen of niet op te brengen parkeertarieven.

Zelf reageren op het voorstel?

Ook reageren op het kabinetsvoorstel Differentiatie Parkeertarieven? Informatie over het voorstel en reageren kan tot 28 maart.

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over