Het Projectbureau Toegankelijkheid van de CG-Raad, PBTconsult BV, heeft een vernieuwde standaard voor geleidelijnen gepresenteerd. Deze richtlijnen helpen bij het aanleggen van veilige en goed bruikbare geleidelijnen voor mensen met visuele beperkingen.

Mensen met een visuele beperking zijn voor hun oriëntatie vaak afhankelijk van duidelijke en eenduidige routegeleiding. In de openbare ruimte bestaat deze routegeleiding vooral uit gids- en geleidelijnen. In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de vorm die een lijn moet hebben zodat mensen deze lijn goed kunnen voelen en zien. Alleen dan kunnen ze de geleidelijnen vinden en volgen. Wat nog ontbrak waren heldere richtlijnen over de plaats waar wel en waar geen geleidelijnen moeten worden aangebracht. Ook was niet duidelijk hoe beslispunten in de route moeten worden opgenomen. Op een beslispunt krijgen mensen extra informatie, bijvoorbeeld op een hoek, bij het naderen van een gevaarlijk punt of over de plaats van een informatiepunt.

Nieuwe versie richtlijnen

PBTconsult BV heeft samen met de Oogvereniging een systeem ontwikkeld waarin de vormgeving en plaats van de lijnen zijn vastgelegd. Ook de beslispunten die in de lijnen zijn opgenomen, zijn nu gestandaardiseerd.

Deze richtlijnen staan in de publicatie, Ontwerprichtlijnen voor het ontwerpen van gids- en geleidelijnen in het openbaar domein, gebouwen, OV-knooppunten en haltes. De nieuwe versie wordt in de loop van september gepresenteerd.

Breed draagvlak

Voor de richtlijnen bestaat een breed draagvlak. Zo kreeg PBTconsult tijdens een internationaal congres over toegankelijkheid in Nieuw Delhi veel positieve reacties op de filosofie, structuur en oplossingen in deze richtlijnen. In Nederland gebruikt ProRail de richtlijnen al bij het herinrichten en verbeteren van de toegankelijkheid van de stations.

Voor wie?

De vernieuwde ontwerprichtlijnen helpen om veilige en goed bruikbare geleidelijnen te realiseren. Denk daarbij aan gemeenten, stedenbouwkundigen, architecten, wegbeheerders en anderen die zich bezighouden met de inrichting en het beheren van de openbare ruimte en het ontwerpen en beheren van gebouwen.

PBTconsult BV en de CG-Raad

PBTconsult BV is de specialist op het gebied van toegankelijkheid. PBTconsult BV en de CG-Raad werken nauw samen aan de toegankelijkheidscriteria. De CG-Raad is eigenaar van het ITS-symbool. Gebouwen krijgen het ITS-certificaat en -keurmerk als ze voldoen aan de ITS-criteria. PBTconsult BV voert de keuringen uit, geeft advies en onderhoudt de ITS-criteria.

Een verkorte versie van de richtlijnen is gratis te downloaden. De uitgebreide versie met voorbeelden en gedetailleerde maatvoering verschijnt in september. Klik hier voor meer informatie.

Deel dit bericht

Meer nieuws over