Voor de ontwikkeling van kinderen met een beperking is het van groot belang dat goed wordt geluisterd naar de ervaring en expertise van de ouders. Dat geldt ook binnen het passend onderwijs. Een wetswijziging moet de positie van ouders versterken.

Om de inbreng van ouders te garanderen moeten ze door de school als een serieuze en gelijkwaardige gesprekspartner worden gezien. Ouders zijn ervaringsdeskundig als het gaat om de persoonlijkheid van hun kind en het gedrag thuis. Leerkrachten, intern begeleiders en zorg-coördinatoren kijken vanuit hun professie naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind op school. De beste afspraken over het onderwijs komen tot stand in samenspraak tussen kind, school en ouders. Dat geldt voor elk kind.

Praktijk: nauwelijks overleg

De praktijk is helaas anders. Ieder(in) en Ouders & Onderwijs krijgen signalen binnen van ouders dat er nauwelijks overleg wordt gevoerd. Of dat het overleg vaak neerkomt op het mededelen van een voldongen feit of het presenteren van een al vaststaand ontwikkelingsplan.

Ouders worden niet gezien als volwaardig gesprekspartner. Investeren in de relatie met ouders komt passend onderwijs juist ten goede, omdat alleen vanuit samenwerking betere ondersteuning wordt geboden.

Rondetafel met Kamerleden

In de Tweede Kamer is een wijziging in de maak van de Wet passend onderwijs, waarmee ouders wettelijk een sterkere positie krijgen in het overleg met scholen en onderwijsprofessionals.

De wijziging benadrukt het belang van overeenstemming die met ouders van kinderen met een leerbeperking moet worden bereikt. Ieder(in) en de organisatie Ouders & Onderwijs hebben op 14 september bij een rondetafeloverleg met Kamerleden gewezen op het belang van de wetswijziging. Beide organisaties roepen de Kamer op er zo snel mogelijk mee in te stemmen.

Hieronder vindt u de inbreng van Ieder(in) en Ouders en Onderwijs voor het rondetafeloverleg.

Downloads:

999_Positionpaper-Iederin-OudersOnderwijs-RT_14_sept.docx – docx (38 KB)
1001_16-0202_Rondetafel_Onderwijs-Brief_1309.pdf – PDF (119 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over