Om de rechtspositie van patiÌÇnten en cliÌÇnten te versterken, is de wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) dit jaar van kracht geworden. In de loop van het jaar wordt de wet verder uitgewerkt. Met de wet wordt vastgelegd welke rechten een cliÌÇnt heeft als hij of zij een klacht heeft over de zorg. De Wkkgz zorgt voor een laagdrempelige, snelle klachten- en geschillenregeling en versterkt de positie van mensen met een beperking of aandoening ten opzichte van zorginstellingen en zorgaanbieders.

Begin 2016 zijn zorgaanbieders, verzekeraars, consumenten-, cliÌÇnten- en patiÌÇntenorganisaties met elkaar om tafel gegaan over de uitbreiding van Wkkgz. Er wordt een programma van eisen ontwikkeld voor de inrichting van geschilleninstanties. In dit programma worden de wensen en eisen vastgelegd voor de verdere uitwerking van de Wkkgz. Het zal onder meer voorwaarden voor het inrichten van die instanties bevatten en ervoor zorgen dat klachten- en geschillenafhandeling goed toegankelijk is. Begin april wordt een conceptprogramma openbaar gemaakt en kunnen de achterbannen van de verschillende belangenorganisaties het concept inzien. Mede op basis van de reacties op het conceptprogramma, wordt het programma van eisen eind april afgerond.

Onafhankelijke geschillenregeling
Als de interne klachtenregeling van een instelling of aanbieder niet tot een voor cliÌÇnten bevredigende afhandeling leidt, kunnen cliÌÇnten zich wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraken van deze geschilleninstanties zijn bindend. Een geschillencommissie kan een schadevergoeding toekennen tot 25.000 euro. Uiterlijk 2017 moeten er klachtenregelingen en geschilleninstanties volgens de Wkkgz beschikbaar zijn.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Zorgaanbieders hebben de vrijheid om zelf vorm te geven aan hun interne klachtenregeling. Voor het instellen van de onafhankelijke geschilleninstanties, die kunnen worden ingeschakeld als de interne regelingen geen oplossing bieden, dragen zorgaanbieders en organisaties van patiÌÇnten en cliÌÇnten gezamenlijk verantwoordelijkheid. De belangenorganisaties nemen de taak van voorlichting op zich. Zorgaanbieders hebben tot 2017 de tijd om zich voor te bereiden op de veranderingen die uit het programma van eisen voortvloeien.

Het conceptprogramma verschijnt binnenkort.

Aan het overleg over het kaderstellende programma van eisen nemen deel: Ieder(in), ActiZ, GGZ Nederland, NVZ, NFU, VGN, KNMG, ANT, LHV, InEen, KNMT, KNMP, KNOV, NVH, KNGF, LVVP, PPN/VvOCM, VELO, VVAA/MediRisk, Centramed, Consumentenbond, LSR, LPGGz, PatiÌÇntenfederatie NPCF en Zorgbelang Nederland. 

Deel dit bericht

Meer nieuws over