Zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten in de zorg is essentieel voor goede en passende zorg. De verbetering van zeggenschap loopt onnodig verdere vertraging op omdat minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een wetswijziging uitstelt. Met uitstel dreigt afstel, en dat is onaanvaardbaar. Het belang van mensen die zorg nodig hebben moet voorop staan en niet het belang van zorgverzekeraars.

Een sterke positie van cliënten draagt bij aan goede zorg en is een voorwaarde om het zorgstelsel te laten werken. Mensen weten zelf het beste welke zorg zij nodig hebben. Verzekerden hebben nu nog te weinig inspraak en onvoldoende invloed op de zorginkoop door zorgverzekeraars. Met de aangekondigde vertraging blokkeert de minister de wens van de Tweede Kamer om dit te verbeteren.

Vertragingstactiek

De Kamer nam vorige week een motie aan die de positie en zeggenschap van verzekerden moet versterken. De minister schrijft in een brief aan de Kamer dat zij eerst informatie wil inwinnen over de aangenomen motie en de uitkomsten van dat onderzoek pas medio 2016 verwacht. Het lijkt een vertragingstactiek en het speelt de zorgverzekeraars in de kaart. Hun invloed blijft onaangetast eenzijdig en groot.

Zeggenschap

De motie van Lea Bouwmeester en Carla Dik-Faber vergroot de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten. De motie stelt ook dat zeggenschap van verzekerden moet worden meegenomen in de consultatieronde van het Wetsvoorstel invloed verzekerden. Via internetconsultatie kunnen mensen reageren op nieuwe wet- en regelgeving, om deze zo te verbeteren. De minister wil echter eerst het onderzoek achter de schermen afwachten en dan pas de consultatie starten. Ook voorziet zij vertraging bij de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Met de vertraging die dit oplevert bestaat het risico dat het kabinet deze kabinetsperiode niet meer toekomt aan het uitvoeren van de motie.

Sterke positie

Burgers krijgen inspraak in allerlei zaken, bijvoorbeeld bij het vaststellen van openingstijden van winkels. Waarom niet bij iets wat zo ingrijpend en levensbepalend is als de zorg die zij nodig hebben? Eigen regie en burgerparticipatie zijn nota bene uitgangspunten van de hervorming die het kabinet in de zorg doorvoert. Ieder(in) roept de minister op om de wens van de Kamer serieus te nemen en het belang van mensen die zorg nodig hebben te dienen. Voer de motie uit en stel de start van de internetconsultatie niet langer uit. Het versterken van de positie van verzekerden, cliënten en patiënten kan niet langer op zich laten wachten.

Terug naar Home

Downloads:

836_kamerbrief-over-de-motie-vergroten-van-de-zeggenschap-van-verzekerden-patienten-en-clienten.pdf – PDF (64 KB)
840_Motie_Bouwmeester_Dik-Faber.pdf – PDF (10 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over