Ziektekostenverzekeraar Uvit heeft per 1 juli haar preferentiebeleid uitgebreid. Voor het eerst geldt dit beleid nu ook voor biologicals. Het gaat per 1 juli om een groeihormoon (somatropine), een middel dat wordt gebruikt bij chemotherapie (Filgrastim) en een middel voor chronisch nierfalen (Erytropoëtine).

De CG-Raad vindt deze uitbreiding van het preferentiebeleid niet acceptabel. Hierover heeft de CG-Raad eerder brieven geschreven aan Minister Klink en aan de betrokken Kamercommissie. De CG-Raad heeft toen gevraagd niet akkoord te gaan met dit beleid.

Niet uitwisselbaar

Biolologicals zijn namelijk niet zomaar uitwisselbaar. Dit is onlangs ook door de rechter bevestigt. Die besliste dat de, biosimilars‚ niet hetzelfde zijn als het oorspronkelijke middel. De middelen lijken erop maar zijn toch een ander middel.

Nierfalen

Een goed voorbeeld is erytropoëtine of EPO dat wordt gebruikt bij anemie als gevolg van chronisch nierfalen. Hierbij gaat het om verschillende soorten geneesmiddel. Bij de kortwerkende epo√ɬ´tine zijn er drie typen: de alfa, beta en zeta variant. In het preferentiebeleid van Uvit zijn deze typen op één hoop gegooid en is er een erytopoëtine alfa variant preferent geworden. Hier wordt in wezen gekozen voor therapeutische substitutie. Therapeutische substitutie is in het huidige Besluit zorgverzekering echter niet toegestaan!

Verschuiving

In de brief die UVIT heeft gestuurd over haar preferentiebeleid staat nog iets opmerkelijks. Alleen bij de biologicals wordt vermeld dat de voorschrijver het preferente middel niet hoeft voor te schrijven als dat medisch gezien niet verantwoord is. Dit is vreemd, want bij alle andere middelen die in de brief genoemd worden zou dat ook moeten gelden. Probeert UVIT de normen nu op te rekken? En bijvoorbeeld de geesten rijp te maken voor meer eigen betalingen, ook als het gaat om geneesmiddelen die medisch noodzakelijk zijn?

Dus als u hiermee te maken hebt, let erop. Als u in samenspraak met uw behandelaar tot de conclusie komt dat een middel voor u medisch noodzakelijk is, heeft u daar gewoon recht.

Deel dit bericht

Meer nieuws over