Er is meer transparantie nodig bij het afsluiten van een levens- of overlijdensrisico-verzekering voor mensen met een medische beperking. Dat stellen de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en het kenniscentrum Welder. Daarom verzoeken beide organisaties het Verbond van Verzekeraars dringend om samen met hen een, verbeteragenda‚ op te stellen.

De verbeteragenda moet concrete maatregelen bevatten om de positie van mensen met een chronische ziekte of handicap op de verzekeringsmarkt te versterken. Jaarlijks hebben duizenden mensen te maken met acceptatieproblemen of premieverhogingen van verzekeringen als gevolg van hun ziekte of handicap.

‚ Het versterken van de positie van mensen met een chronische ziekte of handicap op de verzekeringsmarkt is hard nodig, want de huidige situatie is weinig transparant‚, zegt Karel Boomsma van Welder., Veel mensen krijgen te maken met een enorme premieverhoging of worden geweigerd zonder dat de reden duidelijk is. Daar wil Welder samen met de CG-raad een einde aan maken.

Vergelijkingssite

Een van de voorstellen voor de verbeteragenda is het inrichten van een onafhankelijke vergelijkingssite voor klanten met een medische beperking. Met behulp van deze site kunnen zij zelf premies en voorwaarden van overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleitte recentelijk voor een vergelijkingssite voor alle verzekeringproducten voor alle klanten. Welder en de CG-Raad willen met de AFM in gesprek over het in elkaar passen van beide ideeën.

Standaardpolis

Een ander voorstel voor de verbeteragenda is de standaardpolis. De CG-Raad en Welder willen dat elke Nederlander een basislevensverzekering kan afsluiten. Zo hebben ook mensen met een beperking standaard toegang tot een basislevensverzekering en is het voor hen mogelijk een huis te kopen. Bovendien ligt bij overlijden het risico niet geheel bij de nabestaanden. Het extra risico dat dit oplevert voor verzekeraars kan worden gedragen door alle levensverzekerden.

Uitbreiding Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

De CG-Raad en Welder bepleiten tot slot voor uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op het terrein van verzekeringen (WGBH/cz).

Hadewych Cliteur van de GG-Raad, Mensen mogen niet langer gediscrimineerd worden bij een acceptatie voor een verzekering op grond van chronische ziekte of handicap. Als deze wet wordt uitgebreid met verzekeringen, betekent dit dat een verzekeraar geen direct onderscheid mag maken op grond van iemands gezondheid of handicap. Dat betekent dat zowel gezonde als minder gezonde mensen toegang hebben tot de verzekeringen en een betaalbare premie hebben.

Over Welder

Welder is een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum dat zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap. Missie is om burgers met een gezondheidsprobleem, chronische ziekte of handicap te empoweren, zodat zij beter voorbereid kunnen omgaan met hun werkgever, bedrijfsarts, (uitkerings)instantie, re-integratiebedrijf of verzekeraar. Welder is een stichting zonder winstoogmerk.

Downloads:

359_20091208_PB_verbeteragendaverzekeringen-1.doc – doc (982 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over