Op maandag 12 mei 2014 is de visie op de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking aangeboden aan de directeur generaal Langdurige zorg van het ministerie van VWS. Deze visie, gebundeld in een Kaartenboek, is geformuleerd door Ieder(in), LFB, MEE Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De vier organisaties hebben een samenleving voor ogen waarin de mens centraal staat en waar iedereen, ongeacht beperkingen, als vanzelfsprekend deel van uitmaakt.

Participatie en zeggenschap vormen het fundament. De belangrijkste uitgangspunten voor de visie zijn: iedereen is gelijkwaardig, ongeacht eventuele beperkingen en iedereen geeft naar eigen inzicht en vermogen vorm aan zijn of haar leven. Ook worden de randvoorwaarden gegeven die op beleidsniveau nodig zijn om naar de visie te kunnen handelen.

Mens centraal

In de samenleving die de vier organisaties voor ogen hebben, staat de mens centraal en maakt iedereen – ongeacht beperkingen – daar als vanzelfsprekend deel van uit. Een samenleving die voor iedereen mogelijkheden schept om naar vermogen mee te doen en een bijdrage te leveren. Een samenleving die goede ondersteuning, behandeling,begeleiding en zorg biedt aan wie dat nodig heeft.

Meedoen steeds belangrijker

Het tijdstip van publicatie van het Kaartenboek is niet toevallig. Het komt op het moment dat de verschillende stelselwijzigingen worden doorgevoerd en het VN-verdrag wordt geratificeerd en straks ook wordt geïmplementeerd. Het belang van participatie van mensen met een beperking wordt alleen maar groter. Het Kaartenboek is dan ook bij uitstek bedoeld om het gesprek aan te gaan met regering, parlement, gemeenten en maatschappelijke organisaties om de kwaliteit van leven van mensen met een beperking onder de aandacht te brengen en samen vorm te geven.

Maatschappelijk trends

Het Kaartenboek is het resultaat van diverse inhoudelijke sessies met verschillende groepen (ervarings)deskundigen. Bij de formulering is uitgegaan van maatschappelijke trends op het gebied van arbeid en inkomen, onderwijs, zorg en ondersteuning, wonen, mobiliteit en vrije tijd. Daarmee presenteren de vier partijen een eigentijdse en toekomstbestendige visie die helpt om tot een samenleving te komen waarin mensen met een beperking optimaal kunnen participeren.

Deel dit bericht

Meer nieuws over