Vandaag, 27 mei, moet de Nederlandse regering zich bij het VN-Kinderrechtencomité in Genève verantwoorden over de kinderrechtensituatie in Nederland. De rechten van kinderen verdienen continue aandacht. Vooral kwetsbare kinderen zijn, ook in Nederland, slachtoffer van kinderrechtenschendingen.

Nederland heeft in 1995 het VN-Kinderrechtenverdrag bekrachtigd en moet zich een keer in de vijf jaar verantwoorden bij de Verenigde Naties. Na deze verantwoording doet het VN-Comité van kinderrechtendeskundigen bindende aanbevelingen waar de Nederlandse regering elk beleid dat kinderen raakt, op moet afstemmen.

Het Kinderrechtencollectief, een coalitie van kinderrechtenorganisaties, is bij de sessie aanwezig en volgt de reactie van de Nederlandse delegatie kritisch. Ieder(in) is lid van het Kinderrechtencollectief.

Aloys van Rest, voorzitter van het Kinderrechtencollectief, Aan een ontwikkeld land als Nederland mogen hoge eisen worden gesteld op het gebied van kinderrechten. De leden van het Kinderrechtencollectief vragen speciale aandacht voor een aantal onderwerpen dat ook voor kinderen met een beperking of chronische ziekte van groot belang is:

  • Voorkom dat in het nieuwe jeugdstelsel ongerechtvaardigde verschillen ontstaan: de Rijksoverheid is en blijft verantwoordelijk voor naleving kinderrechten;
  • Verzamel alle relevante data om monitoring van beleid voor kinderen mogelijk te maken;
  • Bescherm kinderen tegen de gevolgen van bezuinigingen en voorkom armoede;
  • Besteed expliciet aandacht aan kinderrechten in internationale samenwerking;
  • Garandeer toegang tot hulp, zorg en onderwijs voor alle kinderen;
  • Verbeter de mogelijkheden tot participatie voor kinderen en jongeren.

In tegenstelling tot veel andere ontwikkelde landen heeft Nederland nog geen handtekening gezet onder het Klachtenprotocol. Daarnaast heeft Nederland voorbehouden gemaakt bij enkele belangrijke rechten uit het Kinderrechtenverdrag. Aloys van Rest, voorzitter van het Kinderrechtencollectief, Wij reizen af naar Genève in de overtuiging en verwachting dat Nederland toezegt het Klachtenprotocol te ratificeren en de voorbehouden op het VN-Kinderrechtenverdrag in te trekken.

Meer over de zitting in Genève en de kinderrechten in Nederland op www.kinderrechten.nl

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over